Rootsi Ingeri oli aastatel 1580–1595 ja 1617–1721 Rootsi dominioonidesse kuulunud maa-alad Ingerimaal.

Ingermanland

rootsi keeles Svenska Ingermanland
eesti keeles Rootsi Ingeri

Lipp
Vapp

Ingerimaa kuberneri residents: Nyen (1580–1595;1617–1651)
Narva (1651–1706)
Rootsi kuningriigi ja Moskva tsaaririigi vaheliste piirialade kaart, Lucas Janszoon Waghenaeri 1589. aasta kaardil
Läänemere ja Soome lahe äärsed maa-alad: Soome Suurvürstiriik, Ingerimaa ja Eestimaa hertsogkond, 1596. aasta Gerardus Mercatori kaardil

Vene-Rootsi sõjad Ingeri alade pärast

muuda
  Pikemalt artiklites Novgorodi vabariik, Neeva lahing ja Ingeri ajalugu

Aastatel 1580–1582 vallutas Pontus De la Gardie Moskva ja Rootsi vahelises Kahekümneviieaastases sõjas, Karjalas Käkisalmi ning Ingeris Pähkinälinna, Kaprio, Jaama, Jaanilinna ja Narva. Pontus De la Gardie vallutas Ingerimaal ja Karjala kannasel 1580 Nöteborgi ning 1581. aastal Jaanilinna, Pähkinälinna ja Jama, Käkisalmi, Koporje. Vene vägi oli sunnitud Põhja-Eestist lahkuma. Aastatel 1581–1591 kuulus Alutaguse Rootsi Ingeri koosseisu ja 1591–1617 olid endised Narva ja Vasknarva foogtkonnad ühendatud Narva lääniks ning Alutaguse kihelkond oli Rootsi Ingeri osa.

Rootsi kuningas nimetas piirkonda linnuselääne ja kindlustusi-linnuseid valitsema asehaldureid: Arvid Stålarm 1581–1582 Ivangorodis ja 1583 piiriäärses Nyslotti läänis[1], 1611. aastal Nyenis, Henrik Erikssoni (aadeltatuna 1609. aastast Sabelstjerna[2].

1583. aasta Pljussa vaherahuga Moskva ja Rootsi vahel Liivimaa sõja Kahekümneviieaastases sõjas, lepiti kokku relvarahus kahe kuu (juuni-juuli) jooksul. Pljussa vaherahulepinguga 1583. aastal sõlmiti vaherahuleping (Vaidlusaluste territooriumite valdusküsimusi lahendada ei suudetud ja rahulepingut ei sõlmitud). Vaherahuga sai Rootsi kuningriik endale Liivi sõjas Moskva tsaaririigilt vallutatud alad sh: Ingerimaal (Jama, Koporje, Ivangorodi linnad, koos neid ümbritsevate maakondadega) ja Karjalas (Käkisalmi lääni (rootsi keeles Kexholm, vene keeles Корельский уезд), koos Käkisalmi linnusega (Корела), koos Laadoga järve äärsete maadega.

Moskva tsaaririik säilitas Neeva jõe suudmeala, Orehhovo maakonnaga ja Orešeki linnusega (rootsi Schlüsselburg, soome Pähkinälinna) ning piir kulges Karjala kannasel mööda Sestra jõge. Rootsi ja Moskva alade piirijõeks oli Ingeris, Koporje maakonda ja Orehhovo maakondi eraldav Strelna jõgi. Pljussa vaherahu sõlmiti kolmeks aastaks, kuid hiljem 1585. aastal pikendati 1590. aastani.

Rootsi Ingerimaa asehaldurid

muuda
Rootsi asehaldur Narvas
Ingerimaa ja Käkisalmi lään läksid Rootsi valdusse 1617 Stolbovo rahulepingu alusel, Ingerimaast moodustati Ingerimaa kubermang ja seda hakkas juhtima Narva asehaldur, kes määrati Ingerimaa kuberneriks.
  Pikemalt artiklites Rootsi asehaldur Narvas ja Narva komandant

Kahekümneviieaastases sõja lõpetas 1595. aastal Moskva suurvürstiriigi ja Rootsi kuningriigi vahel sõlmitud Täyssinä rahu ja lõpetas 1590. aastal alanud Vene–Rootsi sõja, mis oli edukas Moskva suurvürstiriigile. Vastavalt rahulepingule loovutas Rootsi Ingerimaa koos sealsete linnuste ja linnadega (Jaanilinn, Jam, Koporje, Nöteborg) ning Käkisalmi lääni, mis olid kõik saadud Pljussa vaherahuga. Täyssinä rahu oli Vene-Rootsi suhete aluseks kuni 1617. aastal sõlmitud Stolbovo rahuni.

1617. aastal sõlmiti Rootsi kuningriigi ja Moskva tsaaririigi vahel Stolbovo rahu, mis lõpetas rootslaste osaluse aastatel 1613–1617 toimunud Rzeczpospolita ja Rootsi vägede osaluse Venemaa pärilussõjas. Soome lahe idaosa valdamise pärast toimunud nn. Ingeri sõja lõpetanud rahulepinguga sai Venemaa Rootsilt tagasi Novgorodi, Staraja Russa, Porhovi, Gdovi ja teisi alasid, kuid pidi loovutama Rootsile Ingerimaa koos Ivangorodi kindlusega (Jaanilinna), Jaama, Koporje, Nöteborgi (kindluse) ja Laadogast läänes oleva Laadoga-Karjalaga Käkisalmi lääni. Ingerimaa lään oli Rootsi Kuningriigi valdus, mis administratiivselt moodustas umbes Ingerimaa.

Ingerimaa sai sellega iseseisvaks Ingerimaa kubermanguks ja senisest Narva asehaldurist sai Ingerimaa kuberner, kes resideeris Narva lossis. 1629. aastal liideti Ingerimaa koos Narva linnaga Liivimaa kindralkubermanguga, mille koosseisu jäid kolm Ingerimaa asehalduskonda (Narva, Nöteborg, Käkisalmi) eesotsas asehalduritega (rootsi k. Ståthållare på Narva, Ståthållare på Nöteborg, Ståthållare på Kexholm).

  Pikemalt artiklites Ingerimaa kubermang, Narva asehaldur, Nöteborgi asehaldur ja Käkisalmi asehaldur

1641. aastal liideti Alutaguse kiriklikult Tallinna piiskopkonnaga[24], Narva linnakoguduste, Ingerimaa alade Narva ja Ingerimaa superintendendiks, Narvas nimetati Heinrich Stahl, 1646. aastast aga lahutati taas Tallinna piiskopkonnast[25]. 1651. aastal ühendati aga Alutaguse kihelkond Eestimaa aadelkonna soovil nii halduslikult kui ka kiriklikult Eestimaa kubermanguga.

1642. aastal moodustati iseseisev Ingerimaa kindralkubermang koos Käkisalmi lääniga. Ingerimaa ja Käkisalmi kindralkuberner paiknes esialgu Nyenis, kuid 1651. aastal toodi pealinn tagasi Narva[26]. Ingerimaa kindralkuberner Rootsi kuninga asemik kohapeal, kelle määras ametisse Rootsi kuningas ja kes valitses kindralkubermangu vastavalt kuningalt saadud instruktsioonile.

Stolbovo rahuga määratud piir kehtis Vene-Rootsi sõjani aastatel 16561658. 1658. aastal sõlmitud Vallisaare vaherahuga see piir muudeti, kuid taastati Kärde rahuga 1661. aastal ja kehtis kuni Põhjasõjani.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. Arvid Eriksson Stålarm, Svenskt biografiskt lexikon
 2. Henrik Eriksson, Befallningsman Tolsborg Adlad av hertig Carl 1609, Ståthållare på Nyen 1611. Död 1619, www.adelsvapen.com
 3. Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet. "FLEMING, HERMAN PERSSON, ståthållare i Narva 7.11 1582 . BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR AV Hjalmar Börjeson och Georg Hafström, UPPSALA 1949 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB, lk 30
 4. Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet. "OXENSTIERNA af EKA och LINDÖ, CHRISTIERN GABRIELSSON, Narva slott med stad och län 1584. BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR AV Hjalmar Börjeson och Georg Hafström, UPPSALA 1949 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB, lk 60
 5. Johan Axel Almquist, Jämte Nils Olsson sutto i slottsloven Arvid Henriksson (Tavast), Henrik Abel von Minden och Erik Johansson (Stålarm), Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630, Riksarkivet, 1919, lk 661
 6. Adliga ätten Tawast nr 64. Arvid Henriksson Tawast, Född omkr. 1540. Deltog i Ivangorods försvar 1590 och sökte avstyra fästningens kapitulation, www.adelsvapen.com
 7. Johan III nimetatud asehaldur
 8. Werner von Schulmann. Die zivile Staatsbeamtenschaft in Estland zur swedisdishen Zeit (1561—1710), DorpatPosen 1939, seite 76–79
 9. Arvid Eriksson Stålarm, Svenskt biografiskt lexikon
 10. Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet. (STÅLARM), ARVID ERIKSSON, till Lindö, ståthållare på Narva 11.6 1591-1597. BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR AV Hjalmar Börjeson och Georg Hafström, UPPSALA 1949 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB, lk 73
 11. Södermanlandi hertsogi Karli nimetatud asehaldur
 12. Zygmunt III Waza nimetatud asehaldur
 13. Transéhe-Roseneck, Astaf von, Otto Yxkull, Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil 2, 1: Estland, Görlitz, 1930, lk.494-495
 14. Zygmunt III Waza nimetatud asehaldur
 15. KURJAKUULUTAVAD ENDEMÄRGID 16. SAJANDIL Eesti- ja Liivimaaga seotud ülestähendusi Joen Klinti käsikirjalises endemärkide kogus (u 1586-1608), Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamat = Annales Societatis Litterarum Estonicae in Svecia, nr. 15, jaanuar 2015, lk 64
 16. Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet. Ståthållaren i Narva Peder S. BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR AV Hjalmar Börjeson och Georg Hafström, UPPSALA 1949 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB, lk 73
 17. Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet. "DERFELT, JOHAN, f. 1561, ståthållare i Åbo 1600, t. f. ståthållare i Narva. BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR AV Hjalmar Börjeson och Georg Hafström, UPPSALA 1949 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB, lk 25
 18. Samuel Nilsson Nordisk familjebok (1916), lk. 611 (rootsi keeles)
 19. Samuel Nilsson (1899) Nordisk familjebok, lk. 1933 (rootsi keeles)
 20. [1]
 21. "(1754) Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel ... Anders Hästehufvud, lk. 269–270".
 22. Stubbe nr 72. Henrik Olofsson Stubbe, www.adelsvapen.com
 23. Arvid Horn, Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel ... By Anders Anton von Stiernman, Johan Adam Rehbinder (friherre), Carl Fredric Rothlieb, Carl Gustaf, Tryckt uti Kongl. tryckeriet, 1754, lk 210
 24. Matthias Akiander. Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska församlingarne i Ingermanlands stift, Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1865, lk. 61
 25. Kyrkohistorisk Årsskrift, Sjuttonde årgången, 1916, s. 239
 26. Ingerimaa ja Käkisalmi kindralkuberner Narvas, Eesti Ajalooarhiiv, EAA.632

Välislingid

muuda