NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülemate loend

NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülemate loend on loetelu Nõukogude Venemaa, Vene NFSV ja NSV Liidu kõrgema sõjalise juhtorgani – Punaarmee Staabi ja Kindralstaabi, Nõukogude armee Kindralstaabi ning NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi juhtidest:

Vabariigi Revolutsioonilise Sõjanõukogu Välistaabi ülemad muuda

Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Staabiülemad muuda

Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Kindralstaabi ülemad muuda

NSV Liidu RKN määrusega 22. septembrist ja NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi käskkirjaga 26. septembrist 1935. aastal nimetati Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Staap ümber Punaarmee Kindralstaabiks.

Relvajõudude Kindralstaabi ülemad muuda

NSV Liidu Ministrite Nõukogu määruse alusel 3. juunist 1946 nimetati Tööliste ja Talupoegade Punaarmee Kindralstaap ümber Relvajõudude Kindralstaabiks

29. juuni 1950 Relvajõudude Kindralstaap nimetati ümber Nõukogude armee Kindralstaabiks

NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülemad muuda

20. september 1955 nimetati Nõukogude armee Kindralstaap ümber NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabiks

  • 20. september 1955 – 19. aprill 1960, Vassili Sokolovski, NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülem;
  • 19. aprill 1960 – 7. märts 1963, Matvei Zahharov, NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülem ja NSV Liidu kaitseministri 1. asetäitja;
  • 7. märts 1963 – 19. oktoober 1964, Sergei Birjuzov, NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülem ja NSV Liidu kaitseministri 1. asetäitja;
  • 23. november 19641971, Matvei Zahharov, NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülem ja NSV Liidu kaitseministri 1. asetäitja[1];
  • 1971 september – 1977, Viktor Kulikov, NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülem ja NSV Liidu kaitseministri 1. asetäitja;
  • 1977 – 1984, Nikolai Ogarkov, NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülem ja NSV Liidu kaitseministri 1. asetäitja;
  • 1984-1988, Sergei Ahromejev, NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülem ja NSV Liidu kaitseministri 1. asetäitja;
  • 1988 detsember – 1991 august, Mihhail Moissejev, NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülem ja NSV Liidu kaitseministri 1. asetäitja.

Viited muuda