Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi liikmeskond

Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi liikmeskond jagunes kolme kategooriasse: tegev-, au- ja korrespondent- ehk kirjavahetajaliikmed.

Tegevliikmed

muuda

Sotsieteedi liikmeskonnas moodustasid kõige olulisema osa tegevliikmed (saksa keeles ordentliche Mitglieder). Aastatel 1792−1918 valiti täisliikmeteks 115 isikut (kaheksa neist valiti tegevliikmeks kahel korral), kellest 24 valiti sotsieteedi Riia perioodil (1792−1813) ja ülejäänud Tartu perioodil (a-st 1813). Vastavalt sotsieteedi asutaja Peter Heinrich Blanckenhageni (1723−1794) nägemusele kuulusid nad kõik peale ühe erandi Liivimaa rüütelkonna matriklisse; ainult 1862. aastal liikmeks valitud Wassili von Zuckerbecker (1807−1869) ei olnud immatrikuleeritud aadlik. Liikmete hulgas oli alati mõni Blanckenhageni suguvõsa esindaja; kui ta oli sotsieteedi asutaja otsene järeltulija, siis vabastati ta liikmemaksust. Blanckenhagen soovis, et korraga oleks seltsil 13 tegevliiget, kelle hulgast valiti president (valiti ametisse igal aastal uuesti), viitsepresident ja varahoidja (eluaegne amet); alaline sekretär ei pidanud olema tegevliige ega immatrikuleeritud aadlik. Tegevliikmed said seltsi liikmeteks koopteerimise teel. Nad maksid liikmemaksu, mis tuli õiendada poolaasta jooksul ja mille suurus ei olnud põhikirjas kindlaks määratud.

Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi tegevliikmed 1792−1918[1] [2]

muuda

Riia periood 1792−1813

muuda
Jrk. Daatum Nimi Mõis Märkused
1 1792 Vabahärra Leonhard Johann von Budberg-Bönninghausen (1727–1796) Ranka (Ramkau) Liivimaa sotsieteedi president (1796)
2 1792 Christoph Adam von Richter (1751–1815) Sidgunda (Siggund)
3 1792 Vabahärra Balthasar von Campenhausen (1745–1800) Ungurmuiža (Orellen) Auliige a-st 1797
4 1792 Friedrich Wilhelm von Taube (1744–1807) Mālpils (Schloß Lemburg) Liivimaa sotsieteedi viitsepresident (1796−1807) ja varahoidja (1796−1806)
5 1792 Reinhold Wilhelm von Liphart (1750–1829) Raadi (Ratshof) Liivimaa sotsieteedi president (1809−1828)
6 1792 Friedrich Reinhold von Berg (1736–1809) Ropaži (Schloß Rodenpois) Liivimaa sotsieteedi president (1796−1809)
7 1792 Karl Johann von Zimmermann (1743−?) Ulbroka (Stubbensee)
8 1792 Paul Reinhold Edler von Rennenkampff (1752–1824) Jaunkalsnava (Neu-Calzenau)
9 1792 Krahv Ludwig August Mellin (1754–1835) Bīriņi (Koltzen)
10 1792 Friedrich Wilhelm von Sivers ( 1748–1823) Rencēni (Ranzen)
11 1792 Ernst Heinrich Anhorn von Hartwiss ( 1750–1833)
12 1792 Carl Otto von Löwenstern (1755–1833) Volmari (Wolmarshof)
13 1792 Georg Friedrich von Jarmerstedt (1733–1794) Mēdzūla (Meselau)
14 1796 Wilhelm von Blanckenhagen (1761–1840) Allaži (Allasch) Liivimaa sotsieteedi varahoidja (1807−1818); Peter Heinrich Blanckenhageni poeg
15 1796 August Friedrich von Sivers (1766–1823) Õisu (Euseküll)
16 1797 Karl Otto von Transehe (1761–1837) Dzelzava (Selsau)
17 1797 Vabahärra Wilhelm Friedrich von Ungern-Sternberg (1752–1832)
18 1800 Andreas Georg von Bayer (1738–1811) Stukmaņi (Stockmannshof)
19 1800 Vabahärra Johann Gottlieb von Wolff (1756–1817) Vana-Laitsna (Alt-Laitzen)
20 1807 Burchard Christoph von Vietinghoff (1767–1828) Aluliina (Schloß Marienburg)
21 1808 Otto Johann Magnus von Richter (1755–1826) Vastse-Kuuste (Alt-Kusthof) Liivimaa sotsieteedi varahoidja (1818−1826)
22 1809 Krahv Georg Heinrich Ludwig von Mengden (1765–1812) Kauguri (Kaugershof)
23 1811 Heinrich August von Bock (1771–1863) Loodi (Kersel)
24 1813 Peter Reinhold von Sivers (1760–1835) Heimtali (Heimthal)

Auliikmed

muuda

Auliikmed (Ehrenmitglieder) moodustasid kõige suurema osa liikmeskonnast. Aastatel 1796−1915 valiti kokku 316 isikut. Märkimisväärse osa neist olid tulevased või endised tegevliikmed. Erinevalt tegevliikmetest ei pidanud auliikmed kuuluma Liivimaa rüütelkonna matriklisse. Seetõttu oli selle grupi koosseis tunduvalt mitmekesisem: auliikmeteks said teiste rüütelkondade esindajad, teadlased (kohalikud ja välismaalased), literaadid, raeliikmed, vaimulikud jt. Põhikirjas oli sätestatud, et auliikmeteks valiti alati Liivimaa kindralkuberner ja Liivimaa tsiviilkuberner.

Korrespondent- ehk kirjavahetajaliikmed

muuda

Korrespondent- ehk kirjavahetajaliikmeid (correspondirenden Mitglieder) oli kõige vähem. Kokku valiti neid saja aasta jooksul vaid 13. Nende valimine ei olnud järjepidev. Ligi pooled korrespondentliikmed olid vaimulikud, ülejäänud mõisnikud. Kõige tuntum neist oli teenekas põllumees Sangaste mõisnik krahv Friedrich Georg Magnus von Berg (1845−1938), keda kunagi sotsieteedi täisliikmeks ei valitudki.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. EAA, f. 1185, n. 1, s. 1231, L 1–6.
  2. Uustalu, Märt. Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi liikmetest 1792-1918. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLI. Teadusinnovatsiooni tee praktikasse. Tartu: 2013, lk 83-92 [1].

Kirjandus

muuda
  • Uustalu, Märt. Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi liikmetest 1792-1918. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLI. Teadusinnovatsiooni tee praktikasse. Tartu: 2013. Lk 67-92 [2].