Gavriil Latõšev

Gavriil Latõšev Ivani p. (sündinud 7. aprill 1907 Orjoli kubermang Dolgjanskaja Slobodka küla-) oli NLKP parteitegelane, EKP KK I sekretäri asetäitja, rahvuselt venelane, valdas vene ja nõrgalt saksa keelt. ÜK(b)P liige märtsist 1932.

NoorusRedigeeri

Sündis keskmiktalupoja peres, 1919 läks rätsepa juurde õpilaseks, seal töötas kolm aastat. 19221926 oli Dubrovski nöörivabrikus tisler. 1924 – 1932 ÜLKNÜ liige. 1926 sõitis Brjanskisse õppima õhtusesse töölisfakulteeti. Samal ajal töötas 19261928 Uritski-nim. vaguniremonditehase tislerina. 1928 pidi õpingud isa haiguse tõttu katkestama. Oli 19281930 Dubrovkas puidutöötlemisvabrikus tisler, 19301932 Moskvas Teise Riikliku Kellatehase tisler. 1930 asus õppima Andrejevinim. töölisfakulteedi õhtusesse osakonda, 19321938 oli Moskva Stalini nim. raudteetranspordi inseneride instituudi üliõpilane (õppis tunneli- ja metrooehituse inseneriks). 19381942 töötas Moskvas Metrostroi trusti objektidel vahetusinsenerina, kaevanduse peainsenerina, 1942-1943 oli trusti “Mosoblugol” peainsener, 19431945 ÜK(b)P Moskva oblastikomitee kohaliku kütusetööstuse osakonna instruktor.

Tegevus Eesti NSV-sRedigeeri

1945 saadeti ÜK(b)P KK poolt tööle Eestisse. 1945-1946 oli EK(b)P KK kütuseenergeetika osakonna juhataja asetäitja (kinnitatud EK(b)P KK büroo otsusega 23.05.1945), 1946 KK ehituse ja kommunaalmajanduse osakonna juhataja asetäitja, 1946-1948 KK sekretäri asetäitja ehituse ja kommunaalmajanduse alal. 19441949 õppis kaugõppes ÜK(b)P KK juures asuvas Kõrgemas Parteikoolis. Kohalt vabastati seoses ametikoha reorganiseerimisega, 19481950 oli EK(b)P KK rasketööstuse osakonna juhataja. EK(b)P Keskkomitee liige 19481951. ÜK(b)P KK otsusega 7. aprillil 1950 vabastati Latõšev rasketööstuse osakonna juhataja kohalt 22. aprillil 1950 ja saadeti ÜK(b)P KK käsutusse.

Tegevus Vene NFSV-sRedigeeri

19501954 oli NSVL MN Moskva Linnaehituse Riikliku Komitee kaadriosakonna ülema asetäitja, 19541962 NLKP KK põllumajandusosakonna inspektor liiduvabariikide alal ja 19621964 inspektor, 19641966 NLKP ehitusosakonna maaehitussektori juhataja, 19661974 Vene NFSV maaehitusministri asetäitja. Aastast 1974 pensionil. Abielus, 1 tütar[1]

ViitedRedigeeri

  1. ERAF, f. 1, n. 6, s. 6820; RGANI, f. 5, n. 98, G. I. Latõševi isikutoimik