Enno Reinsalu (sündinud 22. aprillil 1936 Tapal) on eesti mäeteadlane.

Haridus

muuda

Õppinud Tallinna 21. Keskkoolis ja 1949. aastast Kohilas, lõpetas Vabariikliku Kaugõppe Keskkooli 1955, Tallinna Polütehnilise Instituudi keemia-mäeteaduskonna kasulike kaeviste kaevandamise erialal 1960; Leningradi Mäeinstituudi kaugõppe aspirant 19621966. [1], [2] Tehnikateaduste kandidaat 1968 (Leningradi Mäeinstituut, "Исследование процесса разрушения разнородных слоистых пород деиствием взрыва с целью повышения качества горющего сланца на шахтах Эстонского месторождения"); vanemteadur 1973. [1], [2]

Töökäik

muuda

Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituudi (TUI, Kohtla-Järve) insener ja vaneminsener 19601961, nooremteadur 19611963, vanemteadur 19631965; tootmiskoondise Eesti Põlevkivi (Jõhvi) uuringu-konstrueerimisosakonna vaneminsener 19661968; Aleksandr Skotšinski nimelise Mäendusinstituudi Eesti filiaali (Kohtla-Järve) mäetehnoloogia laboratooriumi vanemteadur 19681973, matemaatiliste uurimismeetodite laboratooriumi juhataja 19731978, tehnoloogiliste üldprobleemide laboratooriumi juhataja 19781980, arenguprognoosi laboratooriumi juhataja 19801983, tehnoloogiliste probleemide ja prognooside osakonna juhataja, filiaali asedirektor teadusalal 19831988; Eesti TA Geoloogia Instituudi maavarade geoloogia sektori juhataja 19881990. Tallinna Tehnikaülikoolis mäenduslaboratooriumi juhataja 19901992; mäeinstituudi maavarade kaevandamise aseprofessor 19921997, õppetooli juhataja 19922002, energeetikateaduskonna dekaan 19942000, professor 19972002, vanemteadur 2002, erakorraline vanemteadur 2004; emeriitprofessor 2002–... [1], [2]

Teadustöö

muuda

Põhisuunad: mäendus, mäeõigus ja -majandus ning kaevandamise keskkonnamõju. Teinud kindlaks põlevkivikihindi lõhkeraimamise seaduspärasused, Eesti põlevkivi kaevandamisväärse varu suuruse ja hinnanud kaevandatud alade kasutamisvõimalusi.

Avaldanud üle 200 publikatsiooni, sh 3 monograafiat ja 3 mäendusalast õpikut. Tema juhendamisel on kaitstud 3 doktori- ja 15 magistritööd. [1]

Eesti Mäeseltsi juhatuse liige 19912006; Maailma Mäeprofessorite Ühingu (Society of Mining Professors / Societät der Bergbaukunde) liige 1993–…; Eesti Maavarade Komisjoni liige 19952002, Rahvusvahelise Energeetikamajanduse Assotsiatsiooni (International Association for Energy Economics) liige 19962002; korraldanud teadusfoorumeid ja mäekonverentse, koostanud erialaseid kogumikke, koos professorite Alo Adamsoni ja Ingo Valgmaga koostanud Eesti põlevkivi kaevandamise ja kasutamise arengukavasid, oli üks Eesti maapõueseaduse (1995) koostajatest ja uuendajatest (2005). [1]

Tunnustus

muuda

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2008, lk. 358-359
  2. 2,0 2,1 2,2 Eesti teaduse biograafiline leksikon. Köide 3. Tallinn, 2013, lk. 1130-1131

Välislingid

muuda