Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituut

Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituut (lühemalt Põlevkivi Instituut või Põlevkivi TUI) on Kohtla-Järvel tegutsenud uurimisasutus, mille töö põhisuunad olid seotud põlevkivi töötlemise ja põlevkivisaaduste kasutamisega.

Uurimissuundi: põlevkivi omadused ja töötlemise tehnoloogia, põlevkiviõli, -fenoolide ja muude põlevkivisaaduste omadused ja koostis ning kasutamine vedelkütuse, immutusõli, bituumeni, õlikoksi, mastiksi, konserveerimismäärde, korrosiooniinhibiitorite, parkainete, liimvaikude, bioaktiivsete preparaatide jms tootmiseks, nafta pürolüüsi vedelsaaduste töötlemise tehnoloogia (aromaatsete süsivesinike, polümeervaikude, bensoehappe ja silokonservantide tootmiseks) ning majandus- ja keskkonnauuringud.

  • Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituut asutati 1958. aastal Kohtla-Järvel. See allus Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogule. Alates 1965 oli üleliidulises alluvuses ning nimetati Põlevkivi Tootmise ja Ümbertöötlemise Teadusliku Uurimise Instituudiks. Sariväljaanne Технология и химия горючих сланцев.
  • 1989. aastast sai taas Eesti alluvusse.
  • 2004. aastal sai Tallinna Tehnikaülikooli põlevkiviinstituudiks (lühend PI) TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna koosseisus.
  • 2009. aasta 1. märtsist lakkas olemast TTÜ põlevkiviinstituut; osa sellest instituudist jätkas Kohtla-Järvel TTÜ Virumaa Kolledži kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumina. 2011. aasta jaanuaris asutati TTÜ Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus, mille eesmärk on ühendada teadus, haridus ja ettevõtlus põlevkivi valdkonnas. 4. juunil 2013 sai nurgakivi selle uus hoone.

Vaata ka muuda