Tallinna Politseiprefektuur

Tallinna Politseiprefektuur oli Eesti Politsei territoriaalne politseiprefektuur, mis tegutses aastatel 1990[2]2003.

Tallinna Politseiprefektuur
Eesti politsei vapp
Asutatud 1990
Tegevuse lõpetanud 2003
Tüüp avaõiguslik
Eesmärk sisejulgeoleku tagamine
Peakorter Tallinn
Asukoht Lubja tänav 4, Tallinn Harju maakond
Tegevuspiirkond Tallinna linn[1]
Juhtkond Tallinna politseiprefekt
Raik Saart (1990–1992
Ralf Palo (1992–1994)
Aadu Luberg (1994–1996)
Aivar Toompere (1996–1997)
Helmut Paabo (1997–1999), Politseiameti peadirektori asetäitja
Jüri Kasesalu (1999–2002), Politseiameti peadirektori asetäitja
Kalle Laanet (2002–2003)
Emaorganisatsioon Politseiamet
Allorganisatsioonid

Põhimääruse järgi oli Tallinna Politseiprefektuuri tööpiirkond Tallinna linna territoorium ning Tallinna sadama akvatooriumis olevad laevad[3].

Tallinna Politseiprefektuuri prefektid muuda

Politseiprefektuuri juhtis politseiprefekt. Politseiprefekt, politsei abiprefekt, majandus-, kriminaal-, väli- ja liikluspolitsei komissar ja territoriaalsete politseijaoskondade komissarid moodustasid politseiprefektuuri juhtkonna.

 • Raik Saart, 1. märts 1990 – 8. detsember 1992[4], Tallinna Politseiprefektuuri politseiprefekt
  • Sergei Kozlov, Tallinna Politseiprefektuuri abiprefekt[5]
  • Aarne Kass, Tallinna Politseiprefektuuri abiprefekt[6]
 • Ralf Palo, 8. detsember 1992[7] – 26. aprill 1994
 • Aadu Luberg, 19. mai 1994 – 12. veebruar 1996, Tallinna Politseiprefektuuri politseiprefekt
  • Jaan Valtna, Tallinna Politseiprefektuuri abiprefekt
  • Urmas Piir, – september 1995[8] Tallinna Politseiprefektuuri abiprefekt
  • Kalle Klandorf, september 1995 – 16. oktoober 1995[9], Tallinna Politseiprefektuuri abiprefekt
 • Aivar Toompere, 5. märts 1996 – 25. juuli 1997, Tallinna politseiprefektuuri abiprefekt politseiprefekti ülesannetes[10] ja Tallinna Politseiprefektuuri politseiprefekt
  • Peeter Šults, 1. november 1995[11] – 28. veebruar 1998, Tallinna Politseiprefektuuri abiprefekt
  • Udo Rehkalt, – 31. jaanuar 1997[12]Tallinna Politseiprefektuuri abiprefekt
 • Peet Kall, 29. juuli 1997 – 10. november 1997, Tallinna Politseiprefektuuri politseiprefekti kt.
 • Helmut Paabo, 28. jaanuar 1998 – 19. detsember 1999[13], Politseiameti peadirektori asetäitja Tallinna PP-s[14], politseipeadirektori asetäitja Tallinna Politseiprefektuuris
  • Mati Erik, 1. märts 1998[15] – , Tallinna Politseiprefektuuri politseiprefekt
  • Kalle Klandorf, 1998–2000 Tallinna Politseiprefektuuri abiprefekt
 • Jüri Kasesalu, 20. detsember 1999 – 14. veebruar 2002, Politseipeadirektori asetäitja Tallinna PP
 • Kalle Laanet, 16. veebruar 2002 – 31. detsember 2003.

Tallinna Politseiprefektuuri struktuuriüksused muuda

Tallinna PP funktsionaalsed üksused muuda

1990. aasta Politseiprefektuuri põhimääruse[20] kohaselt olid politseiprefektuuris järgmised teenistused ja üksused: kriminaal-, majandus-, väli- ning liikluspolitsei-, korrapidamis-, teabe- ja majandusteenistus, kantselei, raamatupidamine, kaadrigrupp, sidegrupp ja arestimaja.

 • Kriminaalpolitsei ülesandeks oli kuritegude tõkestamine, toimepandud kuritegude juurdlemine ja avastamine teenindataval territooriumil.
 • Majanduspolitsei ülesandeks oli tõkestada kuritegevust majandussfääris, toimepandud majanduskuritegude väljaselgitamine ning juurdlemine.
 • Välipolitsei ülesandeks oli vajaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku kindlustamine teenindataval territooriumil.
 • Liikluspolitsei ülesandeks oli liikluseeskirjade täitmise tagamine prefektuuri teenistuspiirkonnas.
 • Korrapidamisteenistuse ülesandeks oli ööpäevaringne teabe vastuvõtmine õiguserikkumiste kohta ning sellele adekvaatse politseipoolse reageeringu korraldamine.
 • Teabeteenistuse ülesandeks oli politseiteenistuste varustamine neile vajalike andmetega ja kriminaalregistri pidamine prefektuuri ulatuses.
 • Kaadriteenistuse ülesandeks oli politsei kaadrialase töö korraldamine prefektuuris. Majandusteenistuse ülesandeks oli politseiprefektuuri tegevuse materiaal-tehniline kindlustamine oma pädevuse piires.
 • Politseiprefektuuri juures asunud valvepolitsei allüksuste ülesandeks oli vastavalt sõlmitud lepingutele vara (isikute) puutumatuse tagamine, kohene reageerimine valvatavatelt objektidelt saabuvatele häiresignaalidele ning kurjategijate ja teiste õiguserikkujate kinnipidamine patrullmarsruutidel.

Tallinna Politseiprefektuuri funktsionaalsed struktuuriüksused olid:

 • kriminaalosakond[21],[22]; Tallinna politseiprefektuuri kriminaalosakonna politseidirektor: Einar Suimets (1999[23] –2002)
 • korrakaitseosakond;
 • liiklusjärelevalve osakond;
 • personalitalitus;
 • haldusosakond;
 • infotehnoloogia- ja teabetalitus;
 • raamatupidamistalitus;
 • avalike suhete ja pressitalitus[24][25].

Tallinna Politseiprefektuuri territoriaalsed struktuuriüksused olid politseiosakonnad.

Tallinna Politseiprefektuuri territoriaaljaoskonnad muuda

1996. aasta Tallinna politseiprefektuuri uue põhimääruse kohaselt loodi linna neli suurt osakonda ja hulk konstaablipunkte.

 
Kesklinna Politseijaoskonna hoone, Pärnu maantee 11, Tallinn
 
Kopli Politseijaoskonna hoone Erika tänav 15, peale renoveerimist

2004. aasta. 1. jaanuarist moodustati Tallinna Politseiprefektuuri ja Harju Politseiprefektuuri baasil[30] uus politseiprefektuur: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Politseiprefektuur.

Viited muuda

 1. Politseiprefektuuride asukohad ja tööpiirkonnad, RT I 2002, 48, 304
 2. Politseiprefektuuri põhimäärus, RT 1992, 22, 314
 3. Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus (vaadatud 21.01.2016)
 4. Vabariigi Valitsuse Ametist vabastamise korraldus, Vastu võetud 08.12.1992 nr 469. 8. detsember 1992. a. nr. 469-k — Raik Saart Tallinna politseiprefekti kohustest.
 5. Millega tegelevad A-grupp ja K-grupp, Post : rahva tõeline hääl, 22 oktoober 1993
 6. Tallinnas pannakse toime iga päev keskmiselt 45 kuritegu, ütles Tallinna abiprefekt Aarne Kass, Post : rahva tõeline hääl, 22 oktoober 1993
 7. Vabariigi Valitsuse Ametisse nimetamise korraldus, Vastu võetud 08.12.1992 nr 469. 8. detsember 1992. a. nr. 469-k — Ralf Palo — Tallinna politseiprefektiks, vabastades ta Põlva politseiprefekti kohustest.
 8. Tallinna abiprefekt Urmas Piir on vallandamiseks valmis, Post : rahva tõeline hääl, 15 mai 1995
 9. Tallinna abiprefekt Kalle Klandorf lahkus ametist 16. oktoobril omal soovil, Sõnumileht : SL, nr. 4, 2 november 1995
 10. Urmas Paet, Tallinna politseijuht kärbib jaoskondade omavoli, www.postimees.ee, 13. juuni 1996
 11. Tallinna uus abiprefekt on Peeter Šults, Sõnumileht : SL, nr. 4, 2 november 1995
 12. Udo Rehkalt sai välipolitsei büroo abidirektoriks, Sõnumileht : SL, nr. 29, 5 veebruar 1997
 13. Kadri Jakobson, Helmut Paabo ja kaks politseiinspektorit tööpostil purjuspäi, 29. märts 2005
 14. Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus. § 10. Politseiprefektuuri juhib politseipeadirektori asetäitja., RTL 2001, 3, 20
 15. Mati Erik saab Tallinna politsei ülemkomissariks, www.ohtuleht.ee, 28. veebruar 1998
 16. ESBL, 2011, Klandorf, Kalle
 17. Kalle Klandorf jäi mullu mai keskel Tallinnas Laagna teel vahele kiiruseületamisega, www.vnl.ee, 11. september 2004
 18. Tallinna politseiprefekt Kalle Laanet teatas, et tegi aseprefekt Peeter Moorale ettepaneku amet maha panna, www.ohtuleht.ee, 21. jaanuar 2003
 19. Aseprefekt Peeter Moora süda hakkas streikima, www.ohtuleht.ee, 20. jaanuar 2003
 20. Politseiprefektuuri põhimäärus, RT 1992, 22, 314
 21. §12. Kriminaalosakond, Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus, RTL 2002, 67, 1062
 22. Kriminaalosakonna põhiülesanne on: 1) kriminaalpolitsei funktsioonide teostamine kogu Tallinna Politseiprefektuuri teenindataval territooriumil, nende kuritegude tõkestamine ja avastamine ning kriminaalasjade kohtueelne uurimine, mis kriminaalpolitsei osakonna ja politseiosakondade tööjaotuse kohaselt kuuluvad või on võetud kriminaalosakonna pädevusse; 2) kriminaalpolitsei alase koostöö korraldamine teiste politsei- ja õiguskaitseasutustega; 3) politseiosakondade kriminaalmenetluse alase töö kontroll ja uurimisalluvuse määramine.
 23. Politseipeadirektor nimetab Harry Tuul lähiajal Ida-Viru uueks prefektiks senise Tallinna politseiprefektuuri kriminaalosakonna direktori Einar Suimetsa, pohjarannik.ee, 5.03.2002
 24. Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus. § 19. Politseiprefektuuri funktsionaalsed struktuuriüksused, RTL 2001, 3, 20
 25. Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus. § 10. Politseiprefektuuri struktuuriüksused, RTL 2002, 67, 1062
 26. Kesklinna politseid juhib taas Harri Pääsuke, www.postimees.ee, 6. jaanuar 1997
 27. Politsei vaevleb rahapuuduses, 14. märts 1997
 28. Tallinna viimane «vana kooli» politseimaja pandi kinni, Tallinna Postimees, 28.05.2009
 29. Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus § 10. Politseiprefektuuri struktuuriüksused, RTL 2002, 67, 1062
 30. Politseiprefektuuride ümberkorraldamine ning nende asukoha ja tööpiirkonna kehtestamine, RT I 2003, 69, 468

Välislingid muuda