Pärnu maavalitsus

Pärnu maavalitsus oli Pärnu maavanemat teenindav riigiasutus, mis asus Pärnus aadressil Akadeemia tänav 2.

Pärnu Maavalitsus
Asutatud 1918
Tegevuse lõpetanud 2018
Peakorter Pärnu
Asukoht Akadeemia tänav 2, Pärnu
Tegevuspiirkond Pärnu maakond

Viimane Pärnu maavanem oli Kalev Kaljuste[1].

Eesti maavalitsuste tegevus lõpetati 1. jaanuarist 2018.[2]

Pärnu maavalitsuse hoone Akadeemia tänav 2 kohandati riigimajaks[3].

Pärnu maavanemad muuda

  Pikemalt artiklis Pärnu maavanem

Ajalugu muuda

Pärnu maakonnavalitsus
Pärnu Maavalitsus
Eesti Omavalitsuse Pärnu Maavalitsus
Asutatud 1918
Tegevuse lõpetanud 1941; 1941–1944
Tüüp Kohaliku omavalitsuse asutus, maavalitsus
Peakorter Pärnu
Asukoht Suur-Sepa tänav[4] 16, Pärnu
Tegevuspiirkond Pärnu maakond
Pärnu maakonnavalitsuse esimees
Pärnu ajutise maavalitsuse esimees
Pärnu maavanem vt Pärnu maavanemate loend
Peaorgan Pärnu maakonnanõukogu
Pärnu maavolikogu

Autonoomse Eestimaa kubermangu Pärnu maakonna omavalitsus loodi 30. märtsil 1917. aastal, Venemaa Ajutise Valitsus määruse "Eesti kubermangu administratiivse valitsuse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta" alusel.

  Pikemalt artiklites maavalitsus, maakonnanõukogu, Pärnu maakonnavalitsus ja Pärnu maakonnanõukogu

Maakonna omavalitsustes oli 2 organit - korraldav ja täidesaatev: volikogu ja maavalitsus. Maakonnavalitsus oli Maakonnanõukogu täidesaatev organ, mis koosnes vähemalt kolmest liikmest ja sekretärist[5].

Maakonnaomavalitsused likvideeriti Eestis 1934. aasta põhiseadusega, 24. jaanuarist 1934. aastal. 1934. aastal kehtima halanud põhiseaduse omavalitsusüksuste loetelus puudusid maaomavalitsused. Seetõttu maakonna omavalitsused kaotati 1934. aasta maakondade ajutise valitsemise seadusega[6]. Senised maavanemad jäid ametisse ajutiste maavalitsuste esimeestena. Ajutised maavalitsused täitsid endiste maavalitsuste ülesandeid kuni viimaste üleandmiseni vastavaile asutustele. Ajutised maavalitsused allusid Kohtu- ja Siseministeeriumile. Maakonna omavalitsusorganiteks olid: 1) maavolikogu, 2) maavanem, 3) maavalitsus ja 4) valla- ja linnavanemate täiskogu. Maavolikogu valiti 5-ks kalendriaastaks ja ta koosnes vastavalt elanike arvule 11—25 maavolinikust.

  Pikemalt artiklites maavalitsus, maavolikogu, Pärnu maakonnavalitsus, Pärnu maavolikogu ja Pärnu maavanem

1. mail 1938. aastal jõustunud Maakonnaseaduse järgi oli maakonnaomavalitsuse juht maavanem, kes oli ka ühtlasi keskvalitsuse esindaja maakonnas. 1938. aastal valiti Pärnu maavolikogu liikmeiks valla- ja linnavanemate koosolekut: vallavanemad: A. Sander, M. Karlep, Sauga vallavanem August Oidermaa, Aleks. Veersalu, M. Uulimaa, V. Pendre, H. Rehe, A. Ilmjärv, J. Palk, A. Tiitus, J. Looper, J. Raavel, J. Puusepp, P. Võit ja Kilingi-Nõmme linnavanem Albert Oissaar.[7].

8. märtsil 1940. aastal valisid Pärnumaa valla- ja linnavanemad Pärnu maavolikogu ja maavolinikeks valiti vallavanemad: V. Altsaar (Vändra), A. Ilmjärv (Paikuse), A. Jänes (Rajangu), Al. Kalvik (Seliste), M. Karlep (Tõstamaa), A. Oidermaa (Sauga), J. Pulk (Tahkuranna), A. Pukk (Saarde), J. Sossi (Abja), A. Tiitus (Laiksaare), M. Tuisk (Tori) ja A. Veersalu (Kaisma) ning Sindi linnavanem Jakob Ollep.[8].

  Pikemalt artiklis Eesti maavolinike loend#Pärnu maavolinikud 1940

Viited muuda

Välislingid muuda