Täidesaatev võim

Täidesaatev võim on võimude lahususes seadusandliku ja kohtuvõimu kõrval üks kolmest võimust. Täidesaatev võim rakendab seadusi ja viib ellu poliitikat.

Üldjuhul on täidesaatvaks võimuks valitsus.

Eestis on riigi täidesaatev võimuorgan Vabariigi Valitsus. Kohalikul tasemel on Eesti omavalitsusüksustes täidesaatvateks organiteks vallas vallavalitsus ja linnas linnavalitsus.

Täidesaatva võimu ülesanded muuda

  1. juhtimine: erinevate poliitikate, seaduste ja direktiivide formuleerimine, esitamine ja rakendamine
  2. sümboolne ja tseremoniaalne roll
  3. administratsiooni suunamine ja järelevalve
  4. sõjaliste jõudude ja välissuhete juhtimine ja järelevalve