Pärnu alamvesikond

Pärnu alamvesikond on Lääne-Eesti vesikonna osa.

Halliste ürgorus asuv Karksi paisjärv. Esimene Eesti tehisjärv (1973)

Jõed Pärnu alamvesikonnas

muuda

Ojad Pärnu alamvesikonnas

muuda

Peakraavid Pärnu alamvesikonnas

muuda
 • Allipa peakraav
 • Aluste peakraav
 • Eivere peakraav
 • Haudemäe peakraav
 • Hirve peakraav
 • Ikla peakraav
 • Jõemetsa peakraav
 • Jälevere peakraav
 • Järtsaare peakraav
 • Jäärja peakraav
 • Kabala peakraav
 • Karjasoo peakraav
 • Karuniidu peakraav
 • Kastna peakraav
 • Kiisamaa peakraav
 • Kikepera peakraav
 • Kilksama peakraav
 • Korju peakraav
 • Kotku peakraav
 • Kriilevälja peakraav
 • Kuresoo peakraav
 • Kurika peakraav
 • Käo peakraav
 • Käparumbi peakraav
 • Kääri peakraav
 • Laisma peakraav
 • Langu peakraav
 • Lasputre peakraav
 • Lauka peakraav
 • Leedu peakraav
 • Lilli peakraav
 • Loodi peakraav
 • Lõuka peakraav
 • Lüüste peakraav
 • Maima peakraav
 • Metsa peakraav
 • Mähkküla peakraav
 • Nurmsi peakraav
 • Nätsi peakraav
 • Ollepa peakraav
 • Otiku peakraav
 • Paenasti peakraav
 • Pala peakraav
 • Palu peakraav
 • Peetri peakraav
 • Pitsalu peakraav
 • Poolnõmme peakraav
 • Punnissaare peakraav
 • Põllika peakraav
 • Pätsavere peakraav
 • Rabi peakraav
 • Ristiküla peakraav
 • Rängle peakraav
 • Saapasoo peakraav
 • Sargvere peakraav
 • Seinapalu peakraav
 • Seinapalu peakraav
 • Sinika peakraav
 • Sonni peakraav
 • Suureküla peakraav
 • Suurevälja peakraav
 • Taidra peakraav
 • Tondinõmme peakraav
 • Tori peakraav
 • Tõrvanõmme peakraav
 • Ullaste peakraav
 • Vahastu peakraav
 • Vahtmäe peakraav
 • Vanavälja peakraav
 • Vissuvere peakraav
 • Vodja peakraav
 • Võidula peakraav
 • Võõbu peakraav
 • Ördi peakraav

Kraavid Pärnu alamvesikonnas

muuda
 • Aela kraav
 • Aruvälja kraav
 • Eidapere kraav
 • Epu kraav
 • Hallaste kraav
 • Jalametsa kraav
 • Jänistvere kraav
 • Järumetsa kraav
 • Järva-Jaani kraav
 • Kiviste kraav
 • Kuhu kraav
 • Kuksema kraav
 • Kõo peakraav
 • Künnapa kraav
 • Leoraba kraav
 • Lätiroo kraav
 • Marjassaare kraav
 • Mereäärse kraav
 • Mulgu kraav
 • Nedrema kraav
 • Nõusaare kraav
 • Nätsi kraav
 • Põldeotsa kraav
 • Rassi kraav
 • Retla kraav
 • Räägu kraav
 • Rääka kraav
 • Salevere kraav
 • Savimäe kraav
 • Sookalda kraav
 • Soometsa kraav
 • Soomevere kraav
 • Suurkraav
 • Tõntsu kraav
 • Urita kraav
 • Vaheliku kraav
 • Ördi kraav

Kanalid Pärnu alamvesikonnas

muuda

Looduslikud järved Pärnu alamvesikonnas

muuda

Paisjärved Pärnu alamvesikonnas

muuda

Tehisjärved Pärnu alamvesikonnas

muuda