Pärnu alamvesikond

Halliste ürgorus asuv Karksi paisjärv. Esimene Eesti tehisjärv (1973)

Pärnu alamvesikond on Lääne-Eesti vesikonna osa.

Jõed Pärnu alamvesikonnasRedigeeri

Ojad Pärnu alamvesikonnasRedigeeri

Peakraavid Pärnu alamvesikonnasRedigeeri

 • Allipa peakraav
 • Aluste peakraav
 • Eivere peakraav
 • Haudemäe peakraav
 • Hirve peakraav
 • Ikla peakraav
 • Jõemetsa peakraav
 • Jälevere peakraav
 • Järtsaare peakraav
 • Jäärja peakraav
 • Kabala peakraav
 • Karjasoo peakraav
 • Karuniidu peakraav
 • Kastna peakraav
 • Kiisamaa peakraav
 • Kikepera peakraav
 • Kilksama peakraav
 • Korju peakraav
 • Kotku peakraav
 • Kriilevälja peakraav
 • Kuresoo peakraav
 • Kurika peakraav
 • Käo peakraav
 • Käparumbi peakraav
 • Kääri peakraav
 • Laisma peakraav
 • Langu peakraav
 • Lasputre peakraav
 • Lauka peakraav
 • Leedu peakraav
 • Lilli peakraav
 • Loodi peakraav
 • Lõuka peakraav
 • Lüüste peakraav
 • Maima peakraav
 • Metsa peakraav
 • Mähkküla peakraav
 • Nurmsi peakraav
 • Nätsi peakraav
 • Ollepa peakraav
 • Otiku peakraav
 • Paenasti peakraav
 • Pala peakraav
 • Palu peakraav
 • Peetri peakraav
 • Pitsalu peakraav
 • Poolnõmme peakraav
 • Punnissaare peakraav
 • Põllika peakraav
 • Pätsavere peakraav
 • Rabi peakraav
 • Ristiküla peakraav
 • Rängle peakraav
 • Saapasoo peakraav
 • Sargvere peakraav
 • Seinapalu peakraav
 • Seinapalu peakraav
 • Sinika peakraav
 • Sonni peakraav
 • Suureküla peakraav
 • Suurevälja peakraav
 • Taidra peakraav
 • Tondinõmme peakraav
 • Tori peakraav
 • Tõrvanõmme peakraav
 • Ullaste peakraav
 • Vahastu peakraav
 • Vahtmäe peakraav
 • Vanavälja peakraav
 • Vissuvere peakraav
 • Vodja peakraav
 • Võidula peakraav
 • Võõbu peakraav
 • Ördi peakraav

Kraavid Pärnu alamvesikonnasRedigeeri

 • Aela kraav
 • Aruvälja kraav
 • Eidapere kraav
 • Epu kraav
 • Hallaste kraav
 • Jalametsa kraav
 • Jänistvere kraav
 • Järumetsa kraav
 • Järva-Jaani kraav
 • Kiviste kraav
 • Kuhu kraav
 • Kuksema kraav
 • Kõo peakraav
 • Künnapa kraav
 • Leoraba kraav
 • Lätiroo kraav
 • Marjassaare kraav
 • Mereäärse kraav
 • Mulgu kraav
 • Nedrema kraav
 • Nõusaare kraav
 • Nätsi kraav
 • Põldeotsa kraav
 • Rassi kraav
 • Retla kraav
 • Räägu kraav
 • Rääka kraav
 • Salevere kraav
 • Savimäe kraav
 • Sookalda kraav
 • Soometsa kraav
 • Soomevere kraav
 • Suurkraav
 • Tõntsu kraav
 • Urita kraav
 • Vaheliku kraav
 • Ördi kraav

Kanalid Pärnu alamvesikonnasRedigeeri

 • Neeva kanal
 • Timmkanal
 • Uulu kanal

Looduslikud järved Pärnu alamvesikonnasRedigeeri

 • (Iidva raba laugas)
 • (Kuresoo laugas)
 • (Kõima raba laugas)
 • (Kõrgemäe raba laugas)
 • (Laisma raba laugas)
 • (Lalli raba laugas)
 • (Lelle raba laugas)
 • (Mõksi raba laugas)
 • (Mõksi raba laugas)
 • (Mõksi raba laugas)
 • (Mõksi raba laugas)
 • (Mõksi raba laugas)
 • (Mõrdama raba laugas)
 • (Mõrdama raba laugas) (Viluvere järv)
 • (Nigula raba laugas)
 • (Nigula raba laugas)
 • (Nigula raba laugas)
 • (Nigula raba laugas)
 • (Nigula raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Nätsi raba laugas)
 • (Rongu raba laugas)
 • (Rongu raba laugas)
 • (Rongu raba laugas)
 • (Rongu raba laugas)
 • (Suitsna raba laugas)
 • (Suitsna raba laugas)
 • (Suuremetsa raba laugas)
 • (Suuremetsa raba laugas)
 • (Tolkuse raba laugas)
 • (Tolkuse raba laugas)
 • (Tolkuse raba laugas)
 • (Tõrga raba laugas)
 • (Tõrga raba laugas)
 • (Tõrga raba laugas)
 • (Urita raba laugas)
 • (Urita raba laugas)
 • (Urita raba laugas) (Koodi raba laugas, Koodu raba laugas)
 • (Valgeraba laugas)
 • (Valgeraba laugas)
 • (Võlla raba laugas)
 • (Võlla raba laugas)
 • (Võlla raba laugas)
 • (Võlla raba laugas)
 • Aeli järv (Aela järv, Aeljärv, Väike Kuimetsa järv)
 • Aidu järv (Loodi Suurjärv)
 • Alatsi järv (Suuresilma järv)
 • Allikajärv (Roosna-Alliku Allikajärv)
 • Auksi järv
 • Eidapere järv (1. Eidapere järv)
 • Elujärv (Paliküla järv, Paluküla järv)
 • Ermistu järv (Tõstamaa järv, Ärmistu järv, Mõisajärv, Härmesi järv)
 • Hundissaare järv (Hundisaare järv, Riisa järv, Kikepera järv)
 • Imsi järv
 • Jalametsa järv
 • Järveotsa järv (Jäärja Järveotsa järv)
 • Kahvatu laht (Kahvatulaht)
 • Kariste järv (Vana-Kariste, Suur Kariste järv, Väike Kariste järv)
 • Karula järv (Uue-Võidu järv)
 • Kuuni järv (Pärsti järv, Pärsti Valuoja Suurjärv)
 • Kõlu järv (Kõlujärv, Hintsu järv, Milistvere järv)
 • Kõrvi järv
 • Kõverjärv (Pulli Kõverjärv) (Viisu Kõverjärv, Kõverik, Pikkjärv)
 • Lavassaare järv
 • Loisu järv
 • Loosalu järv (Venepele järv)
 • Lõpe järv
 • Muti järv (Suur Mutijärv)
 • Mäeküla järv (Samblajärv)
 • Mäsäjärv (Mäsajärv, Messe järv, Metsajärv)
 • Müüri järv (Müürijärv, Kograjärv, 2. Vardja veskijärv)
 • Nedrema järv (Nedremaa järv)
 • Nigula järv (Vanamõisa järv, Nigula Vanajärv, Vanajärve järv)
 • 17 nimetut järve
 • Nuudsaku järv (Naadsaku järv, 1. Vardja veskijärv, Nuutsaku järv)
 • Pingu järv (Tingo järv)
 • Prandi allikas (Prandi Allikajärv)
 • Purdi järv (Koordi järv)
 • Päidre järv (Tagametsa järv)
 • Pärsti järv (Pärsti Veskijärv, Pärsti Väikejärv, Ajajärv)
 • Pühajärv (Parika Pühajärv)
 • Rahumeri (Rahujärv)
 • Riisipere lõpp
 • Ristinä luäs
 • Ruhijärv (Ruhja järv)
 • Samblajärv (Viisu Samblajärv) (Lohujärv, Laijärv, Lähkrujärv)
 • Silmi urgad
 • Sinejärv (Ainja Sinejärv) (Ainja Sinijärv)
 • Sinialliku järv (Siniallika järv)
 • Suurlaugas (Lalli Suurlaugas) (Palasi järv)
 • Teotalli laht (Tentalli laht)
 • Turva järv (Turvajärv, Turbajärv, Murrujärv)
 • Tõhela järv
 • Tündre järv (Tõndre järv, Tõõdre järv, Tondre järv)
 • Ulli järv
 • Ulli järv (Lähkrujärv, Kõverjärv, Koplijärv)
 • Umbjärv (Muti Umbjärv) (Väike Mutijärv)
 • Umbjärv (Vaiste Umbjärv)
 • Vaiste järv (Vaiste lõunajärv) (Vaistu Suurjärv, Lahtjärv)
 • Vaiste järv (Vaiste läänejärv) (Vaistu Suurjärv, Lahtjärv)
 • Vaiste järv (Vaiste põhjajärv) (Vaistu Suurjärv, Lahtjärv)
 • Valgeraba järv
 • Valgjärv (Laose Valgjärv) (Laose Valgejärv, Laose järv)
 • Vanamõisa järv (Laatre Vanamõisa järv)
 • Viljandi järv
 • Vissuvere järv (Tuulisilla järv, Tulisilla järv)
 • Võistre järv (Võistvere järv)
 • Väike-Loosalu järv (Väike Loosalu järv)
 • Väike-Nedrema järv
 • Väikejärv (Parika Väikejärv)
 • Õisu järv
 • Ördi järv (Öördi järv)

Paisjärved Pärnu alamvesikonnasRedigeeri

Tehisjärved Pärnu alamvesikonnasRedigeeri

 • (EKSEKO tiigid)
 • (EKSEKO tiigid)
 • (Kihli karjääri järv)
 • (Kihli karjääri järv)
 • (Kihli karjääri järv)
 • (Kihli karjääri järv)
 • (Kihli karjääri järv) (Kihli karjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Lavassaare turbakarjäär)
 • (Liivamäe karjääri järv)
 • (Liivamäe karjääri järv)
 • (Liivamäe karjääri järv)
 • (Muti tiigid) (Muti karjäär I tiik)
 • (Muti tiigid) (Muti karjäär II tiik)
 • (Muti tiigid) (Muti karjäär III tiik)
 • (Määranõmme tiigid)
 • (Määranõmme tiigid) (Määranõmme karjäär)
 • (Roosna-Alliku kalakasvatustiik)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Suursoo turbakarjäär)
 • (Ässi tiigid) (Ässi 2. tiik, Assi tiik)
 • Ahimäe karjäär
 • Aluste kruusakarjäär
 • Engi tiik
 • Järva-Jaani järv
 • Karksi veehoidla
 • Karksi veehoidla
 • Kellissaare karjäär (Kellisaare karjäär)
 • Kirikumõisa järv (Kirikumõisa tiik)
 • Kolu tiik (Kõltsi karjääri järv)
 • Kruusaaugu järv
 • Kulu järv
 • Kõveri turbakarjäär
 • Lavassaare veehoidla
 • Massi kruusakarjäär
 • Millimäe tiik (Milimäe tiik)
 • Männa tehisjärv (Rõõsa tehisjärv)
 • 48 nimetut järve
 • Nurme poldri veehoidla (tiik 1)
 • Nurme poldri veehoidla (tiik 2)
 • Pitsalu tiik
 • Pombre karjäär
 • Potsepa karjäär
 • Raidla kruusakarjäär
 • Ramsi tehisjärv
 • Raudna tehisjärv (Heimtali tehisjärv)
 • Raudtee karjäär
 • Reiu tiik
 • Röamäe järv
 • Sakala tiigid
 • Sakala tiigid
 • Saunakarjäär (Potsepa Saunakarjäär) (Potsepa karjäär)
 • Saunamäe tiik
 • Selja tiik
 • Selja tiik (Kodesmaa Selja tiik) (Edasi järved, Langermaa veehoidla)
 • Tehisjärv (Roosna-Alliku Tehisjärv) (Roosna-Alliku tehisjärv)
 • Tipina veehoidla
 • Tipina veehoidla
 • Turva karjäär
 • Tõllassaare karjäär
 • Valistre tiik
 • Venevere tiik
 • Väike-Kõpu tiik
 • Välgita karjäär
 • Ülde tiik