Käru paisjärv

Käru paisjärv on mitteavalik paisjärv Ingliste ojal Järvamaal Türi vallas Käru alevikus.

Järv kuulub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonda. Järve pindala on 4,4 ha, suurim sügavus 2,5 m, kaldajoone pikkus 2,35 km. Tänapäevasel kujul valmis paisjärv 1991. aastal, ehitajaks Rapla EPT (töödejuhataja Tõnu Meldre). Järve kõrvale Käru teeristi paigutati 1990. aastal selle põhjast pärit kivid, et luua mälestusmärk rahvaste ühtsusele ja priiusesoovile – Balti ketile, mis kulges 1989. aastal mööda Tallinna–Viljandi maanteed.