Lääne-Eesti vesikond

Lääne-Eesti vesikond on üks kolmest veeseadusega määratud Eesti vesikonnast (teised kaks on Ida-Eesti vesikond ja Koiva vesikond).

Veelahkme järgi määratud vesikondadest katavad Lääne-Eesti vesikonda osaliselt või täielikult Soome lahe vesikond, Väinamere – Riia lahe vesikond ja Saarte vesikond.

Lääne-Eesti vesikond on jagatud neljaks alamvesikonnaks:

Lisaks jääb osaliselt Lääne-Eesti vesikonna alale Pandivere põhjavee alamvesikond.

Välislingid muuda