Ida-Eesti vesikond

Ida-Eesti vesikond on üks kolmest veeseadusega määratud Eesti vesikonnast (teised kaks on Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond).

Ida-Eesti vesikond on jagatud neljaks alamvesikonnaks:

Allikad muuda

Välislingid muuda