Pandivere põhjavee alamvesikond

Pandivere põhjavee alamvesikond on veeseadusega määratud Ida-Eesti ja Lääne-Eesti vesikonna alale jääv vesikond.

Territoriaalselt langeb see alamvesikond kokku Pandivere veekaitsealaga.

Kasutatud allikadRedigeeri