Läänesaarte alamvesikond

Läänesaarte alamvesikond on Lääne-Eesti vesikonna osa.


Jõed läänesaarte alamvesikonnasRedigeeri

Ojad läänesaarte alamvesikonnasRedigeeri

Peakraavid läänesaarte alamvesikonnasRedigeeri

 • Aula peakraav
 • Irase peakraav
 • Kaarmise peakraav
 • Kangruselja peakraav
 • Karida peakraav
 • Kingli peakraav
 • Kiruma peakraav
 • Kiudu peakraav
 • Kogula peakraav
 • Koimla peakraav
 • Kongi peakraav
 • Kotlandi peakraav
 • Kudjape peakraav
 • Kuke peakraav (Koigi-Kuke peakraav (ülemjooksul))
 • Kurdla peakraav
 • Kuusiku peakraav
 • Kärdu peakraav
 • Külama peakraav
 • Laugi peakraav
 • Leetselja peakraav
 • Lelu peakraav
 • Luulupe peakraav
 • Lõetsa peakraav
 • Lõhmuse peakraav
 • Lööne peakraav
 • Masa peakraav
 • Miksi peakraav
 • Mustika peakraav
 • Neemi peakraav
 • Nenu peakraav
 • Oju peakraav
 • Pussa peakraav
 • Pädaste peakraav
 • Pähkla peakraav
 • Rebasselja peakraav
 • Ristivälja peakraav
 • Sakla peakraav
 • Salu peakraav
 • Taaliku peakraav
 • Tammela peakraav
 • Tehumardi peakraav
 • Tulimurru peakraav
 • Tõre peakraav
 • Viira peakraav
 • Vilivalla peakraav
 • Võhkse peakraav

Kraavid läänesaarte alamvesikonnasRedigeeri

 • Agari kraav
 • Ala kraav
 • Angla kraav
 • Arju kraav
 • Asuka kraav
 • Atla kraav
 • Austla kraav
 • Einla kraav
 • Hooldekodu kraav
 • Jaanigu kraav
 • Jalaste kraav
 • Kaarisoo kraav
 • Karjassaare kraav
 • Koigi kraav
 • Lülle kraav
 • Madise kraav
 • Mõega kraav
 • Mõnnuste kraav
 • Nossa kraav
 • Ohtja kraav
 • Ollima kraav
 • Orinõmme kraav
 • Prassi kraav
 • Pärima kraav
 • Pärnselja kraav
 • Pöitse kraav
 • Riidama kraav
 • Räägi kraav
 • Saadu kraav
 • Sambliku kraav
 • Sandla kraav
 • Sindla kraav
 • Suurevare kraav
 • Sõmera kraav
 • Tihu kraav
 • Vahtraste kraav
 • Vanamõisa kraav
 • Väljasoo kraav

Looduslikud järved läänesaarte alamvesikonnasRedigeeri

 • (Järveküla järved) (Järveküla järv, Ridamaa järv)
 • (Järveküla järved) (Järveküla järv, Ridamaa järv)
 • (Järveküla järved) (Järveküla järv, Ridamaa järv)
 • (Järveküla järved) (Järveküla järv, Ridamaa järv)
 • (Kingli soo järved)
 • (Kingli soo järved)
 • (Kingli soo järved)
 • (Kingli soo järved)
 • Aastejärv (Aastajärv)
 • Abajaloik
 • Aenga laht (Aeng)
 • Ahtriskeloik (Kõve lõugas, Adriska järv)
 • Aljava abajas
 • Allikalaht
 • Ansiauk (Maksameri)
 • Arasoo järv
 • Endu laht (Endulaht, Pahapilli järv)
 • Haavasoo järv (Haatasoo järv, Saunalaht, Sauna laht)
 • Harju laht
 • Hopi järv
 • Jaandi järv
 • Jahajärv
 • Jauni järv
 • Järise järv
 • Järve järv
 • Kaabna järv (Koplipee lõugas)
 • Kaali järv (Pühajärv)
 • Kaalupi laht (Kaalupea laht, Lindulaht)
 • Kaanda järv (Ranna järv)
 • Kaarmise järv (Karmise järv)
 • Kadasoo järv
 • Kajumeri
 • Karujärv (Järumetsa järv, Järvemetsa järv)
 • Kasti lahjuke (Kasti rannajärv)
 • Katri luht (Katre laht, Kotre laht, Kotri laht, Katra järv)
 • Kavasoo järv
 • Keskmine järv (Tihu Keskmine järv) (Tihu Väikejärv, Tihu Teine järv)
 • Killatu järv (Kiljatu järv, Kilatu järv, Kiljatu Suurjärv)
 • Kirikulaht
 • Kirisilm
 • Kirisilm (Nimeta silm, Maavee Abaja, Kiresilm)
 • Kivijärv (Rahtla Kivijärv) (Pisike Kaanda järv)
 • Koese järv
 • Koigi järv
 • Kolmas järv (Tihu Kolmas järv) (Väikejärv)
 • Koltse järv (Koltsi järv)
 • Kooru järv (Suur Kaanda järv)
 • Kootsaare järv (Kootsra järv, Kootsre järv, Kootra järv, Kootse järv)
 • Kura järv (Kura laht)
 • Kärdu lõugas
 • Köönaauk (Künaauk)
 • Lahuksi järv (Lahukse järv)
 • Laialepa laht (Junkrulaht)
 • Laibu laht
 • Lambalaht
 • Lambalaht
 • Lammaslaht
 • Lehmalaht
 • Liisagu järv (Kugalepa järv, Kruusmetsa järv)
 • Linaauk
 • Linajärv
 • Linnulaht (Väike laht)
 • Loodevahe laht
 • Luidja järv (Poama järv)
 • Lüllelaht (Lülle laht)
 • Mailaht (Soulaht, Soolaht)
 • Maksmeri
 • Maksmeri
 • Mareauk
 • Massilaht
 • Meelusmaa soo
 • Meendrenina laht (Medrina laht)
 • Mudajärv
 • Mullutu laht (Suur Mullutu laht)
 • Muraja lõpp
 • Naale laht (Naelelaht, Naelalaht)
 • Naistejärv (Naestejärv)
 • Navajärv
 • Nigu laht
 • Niidijärv
 • 88 nimetut järve
 • Nonni järv (Teeri järv)
 • Oessaare laht (Põllumaa laht, Siiksaare laht)
 • Ohtja järv
 • Oogilaht
 • Ooklema järv (Ooknapee järv)
 • Oostejärv
 • Paadla laht
 • Padura loik (Padura järv, Padura soo)
 • Panga luht (Panga tarn, Panga laht)
 • Pardikael
 • Pautsaare laht
 • Pealmine laht
 • Persulaht
 • Pihelpuuauk (Pihelpuu auk)
 • Pitkjärv (Koigi Pitkjärv) (Koigi Pikkjärv)
 • Poama järv (Väike-Poama järv)
 • Postilaht (Pesti järv)
 • Prassi järv
 • Purme abaja (Purme abajas, Purma abajas)
 • Põdragu järv (Suur Pedre järv)
 • Põhjatu järv (Ümmargune järv)
 • Põldealune laht (Põldalune laht)
 • Rangela laht
 • Rannakodu järv
 • Riksu laht (Riksu järv)
 • Ristilaiu abaja (Ristilaiu abajas)
 • Ristilaiu abaja (Ristlaiu abajas)
 • Ristissoo (Ristisoo)
 • Roobimaa järv (Roobimäe järv, Pangalaht)
 • Roolaht (Kurevere Roolaht) (Kõrtsilaht)
 • Ruusmetsa järv (Ruusjärv, Kruusmetsa järv, Kivijärv)
 • Saanalaht (Saare järv)
 • Saardejärv
 • Saka järv (Sokajärv)
 • Salujärv (Karala Salujärv) (Savijärv)
 • Santse lõpp (Saantse lõpp, Soanse lõpp)
 • Sarapiku järv (Kogrilaht, Suur Kogralaht)
 • Sauelaht
 • Soobkand
 • Suur-Valmas
 • Suuremõisa laht
 • Suurjärv (Lehtma Suurjärv) (Tahkuna Suurjärv, Lehtma järv, Põhjatu järv)
 • Suurlaht / Kellamäe laht
 • Suursilm
 • Säinaauk
 • Säärelaht
 • Süllalaht
 • Tammelais (Metsiku järv)
 • Tammijärv
 • Taugabe järv (Taugepää järv, Taugepää soo, Tohku järv)
 • Tihu järv (Tihu Suurjärv, Tihu Esimene järv, Männamaa järv)
 • Tiigi järv
 • Tiigi järv (Tiigijärv)
 • Tipilaht
 • Tirbitanni järv (Tirbi tann, Lubjaauk, Tirbi tamm)
 • Tuhkana järv
 • Tõri järv (Tõrijärv, Teeri järv, Rodima järv)
 • Tõrvalaht
 • Undu laht (Käärme laht)
 • Unguma lõpp (Ungumaa lõpp)
 • Vahemeri
 • Vartaauk (Pajuauk)
 • Venedelaht (Venede laht, Vanade laht)
 • Venelaht
 • Veskilais (Suurdemetsa järv)
 • Vohioja järv
 • Vohioja järv (Vohioja järv, Vohisaare järv)
 • Võijärv
 • Vägara laht (Väike Mullutu laht, Kiisajärv)
 • Väike Venelaht (Väike-Venelaht)
 • Väike-Muraja lõpp
 • Väike-Nonni järv
 • Väike-Roobimaa järv
 • Väike-Suuremõisa laht
 • Väike-Valmas
 • Ärgessoo järv (Ärgesoo järv, Kõrtsisoo järv)
 • Ümmargune järv (Koigi Ümmargune järv)

Paisjärved läänesaarte alamvesikonnasRedigeeri

 • (Pidula kalatiik)
 • (Pidula kalatiik)
 • (Pidula kalatiik)
 • Pidula veskitiik
 • Õngu paisjärv

Tehisjärved läänesaarte alamvesikonnasRedigeeri

 • (Marjassoo turbaaugud) (Marjasoo karjäär)
 • (Marjassoo turbaaugud) (Marjasoo karjäär)
 • Harju karjäär
 • Jaagarahu karjäär
 • Kuressaare linnuse vallikraav
 • Männamaa karjäär
 • 16 nimetut järve
 • Prassi karjäär
 • Reo karjäär
 • Silla järv
 • Tehumardi karjäär
 • Tomba karjäär
 • Tõrise järv
 • Vanamõisa karjäär
 • Varesemaa laht (Jaagarahu järv)