Suuremõisa jõgi

Suuremõisa jõgi on jõgi Hiiumaal Hiiumaa vallas, mis suubub Soonlepa lahte.

Suuremõisa jõgi on 16 kilomeetrit pikk. Luguse jõe, Armioja, Jausa oja ning Pihla oja järel on Suuremõisa jõgi pikkuselt viies jõgi Hiiumaal. Koos Luguse ja Vaemla jõega on Suuremõisa jõgi vee hulga poolest üks kolmest suuremast jõest saarel.

Suuremõisa jõgi Vilivalla-Suuremõisa teesillast kuni suudmeni on keskkonnaministri 6. detsembri 1999 määruse number 99 järgi reostustundlik ala.

Vaata ka muuda