112
2
18
32
32
18
8
2
Cn
~ 277
Koperniikium

Koperniikium (ladina Copernicium) on keemiline element, mis asub perioodilisussüsteemis 112. kohal.

Element on nimetatud Mikołaj Koperniku järgi, praegune nimetus kinnitati 19. veebruaril 2010. Varem oli elemendi ajutine nimetus ununbium (Uub).

Tema teadaolevalt stabiilseima isotoobi massiarv on 285 ja poolestusaeg on 10 minutit.

Koperniikium sarnaneb perioodilisustabeli ja kvantkeemiliste ennustuste järgi elavhõbedaga, kuid on keemiliselt veel vähem aktiivne. Kui väheaktiivne nimelt, ei ole kindlalt teada. On oletatud, et koperniikium võib füüsikalistelt omadustelt sarnaneda väärisgaasidega. Normaalrõhul ja temperatuuril võib ta olla metalne vedelik (elavhõbedasarnaselt) või gaas või läbipaistev mittemetalne vedelik.

Eestikeelse nimetuse kinnitasid Eesti Keemia Selts ja Eesti Keele Instituut novembris 2012.