75

2
13
32
18
8
2
Re
186,2
Reenium

Reenium on element järjekorranumbriga 75.

Ta esineb looduses 2 isotoobina: isotoop massiarvuga 185 on stabiilne. Isotoop massiarvuga 187 on radioaktiivne, poolestusajaga 43,5 miljardit aastat.

Omadustelt on reenium metall. Tema tihedus normaaltingimustel on 21,0 g/cm3 ja sulamistemperatuur on 3186 Celsiuse kraadi.

Reeniumi avastasid 1925. aastal sakslased Walter Noddack, Ida Tacke ja Otto Berg kolumbiidist ning nimetasid selle Reini jõe järgi.