45


1
16
18
8
2
Rh
102,905
Roodium

Roodium on keemiline element järjenumbriga 45.

Roodiumi kolm eri vormi. Vasakult: pulbri kujul (1 gramm), kokkusurutud silindrivormi (1 gramm), keevituse tagajärjel ülesulatatud 1-grammine kuulike (inglise argon arc remelted pellet)

Tal on üks stabiilne isotoop, selle massiarv on 103.

Omadustelt on roodium plaatinametall ja sellisena väärismetall.

Tema tihedus normaaltingimustel on 12,45 g/cm³ ja sulamistemperatuur 1964 oC.