Ava peamenüü

Celsiuse skaala on temperatuuriskaala, mille võttis 1742. aastal kasutusele Rootsi füüsik ja astronoom Anders Celsius. Skaala on jaotatud Celsiuse kraadideks, mida tähistatakse sümboliga °C.

Celsiuse leiutatud soojuspaisumisel põhineval termomeetril tähistas vee keemispunkti 0 ja jää sulamispunkti −100 kraadi. Nende punktide vahe oli jaotatud 100 võrdseks osaks. Kuna sellise skaalaga termomeetrit oli praktikas ebamugav kasutada, keeras Carl von Linné 1745. aastal selle termomeetri skaala ringi, võttes jää sulamistemperatuuri võrdseks 0-ga ja vee keemispunkti +100 kraadiga. Sellisest termomeetrist sai kõige enam kasutatava skaalaga termomeeter.

Celsiuse skaala on Fahrenheiti skaalaga seotud järgmise valemiga:

95 × [°C] + 32 = [°F]

Kelvini skaalaga järgmiselt:

[°C] = [K] − 273,15

Rankine'i skaalaga järgmiselt:

[°C] = 59 × [°R] − 273,15

Réaumuri skaalaga järgmiselt:

[°C] = 0,8 [°Re]

Celsiuse temperatuuriskaala võeti 1927. aastal esimese Rahvusvaheline praktiline temperatuuriskaala aluseks. Praegu kehtiv praktiline temperatuuriskaala võeti vastu 1990. aastal (International Temperature Scale of 1990 ehk ITS-90); see on järjekorras seitsmes.

Rahvusvahelise praktilise temperatuuriskaala sisu on 17 loodusliku etaloniga referentspunktid vahemikus 3–1358 K, mis on sobitatud Celsiuse skaalasse. Referentspunktid on madalatel temperatuuridel gaaside kolmikpunktid ja kõrgetel metallide sulamistemperatuurid. Viimane vastuvõetud temperatuuriskaala defineerib nii rahvusvahelise Kelvini temperatuuri, mille tähis on ja sümboliks K, kui ka rahvusvahelise Celsiuse temperatuuri, mille tähis on ja sümboliks °C. Ühtlasi seotakse need kaks skaalat omavahel.

/[°C] = /[K] − 273,15

Tähtsamad temperatuurid Celsiuse järgiRedigeeri

Vaata kaRedigeeri