77

2
15
32
18
8
2
Ir
192,2
Iriidium

Iriidium on keemiline element järjekorranumbriga 77.

Tal on 2 stabiilset isotoopi, massiarvudega 191 ja 193.

Omadustelt on iriidium plaatinametall ja sellisena väärismetall. Ta on hõbedane, kõva ja rabe metall, mille tihedus normaaltingimustel on 22,65 g/cm³. See on mõõtmistäpsuse piires võrdne osmiumi tihedusega, ja üks neist kahest on tihedaim lihtaine ja metall. Iriidiumi sulamistemperatuur on 2466 Celsiuse kraadi.