Infiniifraas on tegusõna- ehk verbifraas, mille peasõna on tegusõna käändeline vorm, näiteks:

Hakkasin hommikul raamatut lugema.
Onu Tiit oli kutsunud suppi sööma.

Eesti keel muuda

  • Tegusõna käändeline vorm väljendab üldist tegevust, kuid ei väljenda kõneviisi, isikut ega arvu. Seega väljendab infiniitfraas üldist tegevust ilma kindla ajalise, kõneviisilise ja isikulise määratluseta.
Liia tahtis kindlasti nukuga mängida – fraasi peasõna on tegusõna mängida
Liia tahtis kindlasti mängida

Infiniitfraasi peasõnaks võivad olla käändelised verbivormid:

da- või ta- tegevusnimi: ema käskis õppida;
ma-tegevusnimi: pidin hakkama õppima, leidsin end õppimas, keeldus õppimast, eile jäi kõik õppimata, õppimaks tundma kodulinna, ilma õpetamata ei saa elada;
kesksõnad: õppiv eestlane, on õpitav keel, oli keelt õppinud, keelt oldi õpitud;
gerundiiv ehk des-vorm: oma keelt õppides.

Viited muuda