Fraasi peasõna

Fraasi peasõna ehk fraasi põhisõna on see sõna lauses, mida fraasi laiendid lauses sisuliselt täpsustavad. Fraasi peasõna ja laiendid annavad lause struktuurile terviklikkuse. Laiendid koonduvad sisuliselt peasõna ümber. Peasõna ja tema laiend on olemas kõikidel fraasitüüpidel: nimisõnafraasil, omadussõnafraasil, tegusõnafraasil, määrsõnafraasil, kaassõnafraasil ja hulgasõnafraasil.

 • Olenemata fraasiliigist ei saa peasõna fraasist välja jätta.
 • Fraasi peasõna sõnaliigi järgi määratakse ka fraasi liik.
 • See, mis lauseliige on lauses fraasi peasõna, määrab selle, mis lauseliige on lauses terve fraas.
 • Fraasi peasõna ja fraasi kui terviku kohta saab esitada lause kontekstist sõltuvaid küsimusi, vastavalt sellele, mis fraasiga on tegu.

Eesti keel muuda

 • Nimisõnafraas (peasõnaks nimisõna): Mida ma laenasin Marilt? Ma laenasin Marilt [uhiuut mikserit]. Mida unistas ema osta? Ema unistas osta endale [naabri talu]. Mille taga kostis muusikat? [Valgustatud akna] taga kostis muusikat.
 • Omadussõnafraas (peasõnaks omadussõna): Missugused olid tema saapad? Tema saapad olid [väga ebamugavad]. Missugune ilm oli õues? Õues oli ilm [üsna külm]. Peetri ja Anna rõivad olid [jube porised].
 • Tegusõnafraas, peasõnaks
  • finiitne ehk pöördeline tegusõnavorm: Mida Eevi teeb? Eevi [laulab kooris] ja peale selle ka [mängib kitarri].
  • infiniitne ehk kääneline tegusõnavorm: Mida ei tohi teha? Ei tohi [väljapandud eksponaate puutuda].
 • Määrsõnafraas (peasõnaks määrsõna): Kuidas kontrolltöö läks? Seekord läks kontrolltöö sooritamine [meeletult kehvasti]. Millal leiavad pulmad aset? Pulmad on [juba homme]. Millisel viisil olid õpilaste tööd vormistatud? Kõikide õpilaste tööd olid vormistatud [kaunilt ja kenasti]
 • Kaassõnafraas (peasõnaks kaassõna): Mida mööda nad nõmme poole läksid? Nad läksid [mööda kraavi] nõmme poole. Kus kohas lapsed mängisid? Lapsed mängisid [jää peal]. Kust kohast nad alla hüppasid? Nad hüppasid [katuselt alla]
 • Hulgasõnafraas (peasõnaks hulgasõna): Kaua kestis vahetund? Vahetund kestis [veerand tundi]. Mida vanaisa ostis? Vanaisa ostis [mitu pakki kompvekke] ja [kimbu liiliad]. Kaua kool suletuks jäi? Kool jäi suletuks [kahekümneks päevaks].

Viited muuda

M. Erelt, T. Erelt, K. Ross, Eesti keele käsiraamat. 3 tr, täiend., Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007