Lauseliige on lause moodustaja süntaktiline funktsioon lauses.

Lauseliikmed jagunevad kaheks:

Lauseliikme määratlemisel lähtutakse moodustaja sõnaliigist, grammatilise seose tüübist ning moodustaja konkreetsest grammatilisest vormist.

Praktikas osutub ainult grammatilistest tunnustest lähtumine siiski natuke keeruliseks, sest üks või teine tunnus võib mingite asjaolude tõttu puududa, näiteks öeldisverb võib mitte ühilduda alusega lihtsalt sellepärast, et ta on kaudses kõneviisis, nt Poisid lugevat. Seetõttu võetakse enamasti appi ka sisuline tunnus. See on võimalik sellepärast, et tüüpjuhtudel on olemas vastavus süntaktilise ja semantilise funktsiooni vahel.

Lause pealiikmed

muuda
  Pikemalt artiklis Lause pealiikmed
  • Öeldis ehk grammatiline predikaat
  • Alus ehk grammatiline subjekt

Alus ja öeldis on predikatsiooniseoses.

Lause kõrvalliikmed

muuda
  Pikemalt artiklis Lause kõrvalliikmed