Omadussõnafraas

Omadussõnafraas ehk adjektiivifraas on moodustatud põhisõna, s.o omadussõna või omadussõnalise asesõna ümber.

Omadussõnafraasi tähistamiseks võidakse kasutada ingliskeelset lühendit AdjPadjective phrase.

Eesti keel

muuda

Omadussõnafraas võib olla lauses

  • nimisõna täiend: Meil on väga väike korter (väga väike on omadussõnafraas);
  • öeldistäide: Ta on kingituse eest tänulik (kingituse eest tänulik on omadussõnafraas);
  • seisundimäärus: Riided on jäänud päris kitsaks (päris kitsaks on omadussõnafraas).

Omadussõnafraas on endotsentriline – selle fraasi põhisõna on lauseehituse seisukohalt võrdväärne fraasi kui tervikuga ja täidab lauses sellesama lauseliikme ülesannet, mida fraas tervikuna: See üritus oli ootamatult igav = igav (ootamatult igav on omadussõnafraas ja siin lauses öeldistäide, igav on omadussõna ja siin lauses öeldistäide).

Mõnikord võib omadussõnafraasi kuuluda üldlaiendeid: ilmselt katkine, ikka hoolas.

Omadussõnafraasi laiend võib väljendada situatsiooni osalist, situatsiooni ruumilisi, ajalisi, kvantitatiivseid või kvalitatiivseid karakteristikuid ja olla ehituselt

Omadussõnafraasi laiend on lauses fraasimäärus: väga suur, väljast kena, inimeste vastu ebaviisakas.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda