Fraasimäärus

Fraasimäärus ehk fraasiadverbiaal on mis tahes omadus- või määrsõna laiend.

Eesti keelRedigeeri

Omadussõna laiendRedigeeri

Omadussõna laiend võib väljendada

 • sõltuvust: külmast kange; talle sobilik; reeglitega tuttav
 • kohta: jalust nõrk; seest küps
 • aega: õhtuni tegus; läbi aegade populaarne
 • otstarvet: kooliks vajalik; trenniks valmis
 • seisundit: haigena väsinud
 • hulka: tohutu suur; ääretu lai
 • viisi: kummaliselt väike; uskumatult keeruline.

Omadussõna laiend võib olla

Osa fraasimäärusi on tingitud omadussõna võrdlusvormist. Võrdlustarindi osa, mis laiendab omadussõna, võib nimetada hulgamääruseks: Mati on lühem [kui Kati] (võrdlustarind ja hulgamäärus).

Määrsõna laiendRedigeeri

Määrsõna mittevõrdluslik laiend võib väljendada

 • määra: üsna edukalt; päris varakult
 • viisi: harjumatult aeglaselt; üllatavalt huvitavalt
 • kohta: keskelt lõhki
 • põhjust: hirmust liikumatu
 • sõltuvust: endaga pahuksis.

Määrsõna laiend võib olla

 • määrsõna: tohutult kaugel
 • nimisõna: kodust eemal
 • kaassõnafraas: haiguse tõttu kodus
 • hulgafraas: mitu kuud hiljem; kümme meetrit eemal
 • kõrvallause: Ma rääkisin kiiremini kui Mati seda tegi.

Kasutatud kirjandusRedigeeri

 • Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1993. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, lk 129-136.