Määrsõnafraas

Määrsõnafraas ehk adverbifraas on fraas, mille põhisõna on määrsõna. Määrsõnafraasi tähistamiseks võib eesti keeles kasutada ingliskeelset lühendit AdvPadverbial phrase.

Määrsõnafraasi ülesanded muuda

Määrsõnafraas võib käituda kui: 1) lauseadverbiaal ehk lausemäärus, see on verbi laiend, mis pole sihitis ega öeldistäide ning annab lausele mõtte: Lõpp on lähedal.; 2) fraasiadverbiaal ehk fraasimäärus, see on määrsõna laiend, mis annab fraasile mõtte: Kergelt tulnud raha; 3) üldlaiend, mis on üldistav ning tavaliselt suhtumist näitav lisamärkus: Ilmselgelt on see nii.

Määrsõnafraasi laiendliige muuda

Määrsõnafraasi laiendiks on määrsõna. Ma jooksen väga kiiresti.; üsna varsti. Määrsõnafraas on endotsentriline fraas, see tähendab, et fraasi põhi esineda ka ilma laiendita ja samas täita sama süntaktilist ülesannet, mis fraas tervikuna. Väga üldiselt (väga on laiend ning üldiselt põhisõna) on süntaktiliselt võrdne üksi esineva põhisõnaga üldiselt.

Vaata ka muuda