Endotsentriline fraas

Endotsentriline fraas on fraas, mille peasõna võib esineda ka ilma laiendita ja samas täita terve fraasiga samaväärset süntaktilist funktsiooni. St et laiendi(te) väljajätmine ei muuda lauset arusaamatuks, grammatiliselt valeks ega riku lause põhistruktuuri, kuid muudab pisut lause tähendust.

Eesti keeles on endotsentriline näiteks nimisõnafraas, vrd

  • Aknalaual oli [ilus valge küünal]. - nimisõnafraasi peasõna on nimisõna küünal
Aknalaual oli [valge küünal].
Aknalaual oli küünal.

Endotsentrilisele fraasile vastandub eksotsentriline fraas, kus peasõna või laiend ei saa üksi täita sedasama süntaktilist funktsiooni, mida tervikfraas.[1] St et eksotsentrilise fraasi peasõna ega laiendit ei saa lausest välja jätta, sest muidu muutub lause tähendus või saadakse grammatiliselt ebakorrektne lause.

Eesti keel muuda

Endotsentrilised on eesti keeles nimisõnafraas, omadussõnafraas, määrsõnafraas ja tegusõnafraas.

Nimisõnafraas, vrd näiteks

  • [Suur kollane õun] kukkus põõsasse. - nimisõnafraasi peasõna on nimisõna õun
[Kollane õun] kukkus põõsasse.
Õun kukkus põõsasse.

Omadussõnafraas, vrd näiteks

  • Õun oli [mõnusalt maitsekas]. - omadussõnafraasi peasõna on omadussõna maitsekas
Õun oli maitsekas.

Määrsõnafraas, vrd näiteks

  • Auto peatus [üsna järsult]. - määrsõnafraasi peasõna on määrsõna järsult
Auto peatus järsult.
  • Lennuk sõitis [väga kõrgel]. - määrsõnafraasi peasõna on määrsõna kõrgel
Lennuk sõitis kõrgel.

Tegusõnafraas:

Neiu [laulab lemmiklaulu]. - tegusõnafraasi peasõna on tegusõna laulab
Neiu laulab.
Poiss läks [malet mängima]. - tegusõnafraasi peasõna on tegusõna mängima
Poiss läks mängima.
Mees soovis kangesti [maja ehitada]. - tegusõnafraasi peasõna on tegusõna ehitada
Mees soovis kangesti ehitada.

Eksotsentrilised on eesti keeles

Tüdruk jooksis [trepist üles]. - kaassõnafraasi peasõna on kaassõna üles

uus tähendus: Tüdruk jooksis üles.
grammatiliselt ebakorrektne: Tüdruk jooksis trepist.

Seisin [maja lähedal]. - kaassõnafraasi peasõna on kaassõna lähedal

uus tähendus: Seisin lähedal.
grammatiliselt ebakorrektne: Seisin maja.

Lund sadas [kolm päeva]. - hulgafraasi peasõna on hulgasõna kolm

uus tähendus: Lund sadas päeva.
grammatiliselt ebakorrektne: Lund sadas kolm.

Viited muuda

  1. Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993.