Helle Metslang

Eesti keeleteadlane
Helle Metslang 2010. aastal

Helle Metslang (sündinud 29. juulil 1950 Paides)[1] on eesti keeleteadlane ja õppejõud.

HaridusRedigeeri

Helle Metslang lõpetas 1974 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogi ning eesti keele ja kirjanduse õpetajana. 1978 kaitses ta kandidaadiväitekirja teemal "Некоторые синтаксические аспекты стихового параллелизма в эстонской рунической песне" ("Mõned värsiparallelismi süntaktilised aspektid eesti regilaulus") ning 1994 Oulu Ülikoolis doktoriväitekirja teemal "Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish".

TöökäikRedigeeri

Helle Metslang on töötanud Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudis ning selle reorganiseerimisel loodud Eesti Keele Instituudis. 20002006 oli ta Tallinna Pedagoogikaülikooli (hiljem Tallinna Ülikooli) professor, alates 2006 vanemteadur. Alates 2007. aastast on ta Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professor. Aastatel 20082013 oli Helle Metslang ühtlasi eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja.

Ta on õppejõud ka Soomes Oulu Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis.

Tegevus organisatsioonides ja väljaannetesRedigeeri

Helle Metslang on mitme väljaande toimetuskolleegiumi liige, ajakirja Oma Keel kolleegiumi esimees ning Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu toimetaja.

Ta on Emakeele Seltsi liige (2006–2013 juhatuse esimees) ning kuulub Eesti Terminoloogia Ühingusse, Eesti Rakenduslingvistika Ühingusse, Soome teadusühingutesse Suomalais-Ugrilainen Seura ja Suomen Kielitieteellinen Yhdistys, rahvusvahelistesse ühingutesse Association of Linguistic Typology, Societas Linguistica Europaea ja International Pragmatics Association.

TeadustööRedigeeri

Helle Metslangi teadustöö keskmes on eesti keele süntaks ja morfosüntaks, keele dünaamika, kontrastiivne ja tüpoloogiline lähenemisviis keeleuurimises. Ta on vastutava täitjana juhtinud teadusprojekte, nt "Eesti keele morfosüntaktiline ehitus ja areng" (2008–2013) ning "ELDIA – Euroopa keeleline mitmekesisus kõigile: individuaalse ja ühiskondliku mitmekeelsuse ümberkavandamine, edendamine ja ümberhindamine" (2010–2013). Viimast rahastati Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammist.

Aastast 2019 on Helle Metslang projekti "Pragmaatika grammatika kohal: subjektiivsus ja intersubjektiivsus eesti keele registrites ja tekstiliikides" (2019–2023)[2] vastutav täitja.

TunnustusRedigeeri

  • Helle Metslang on saanud Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal 1995 (uurimuse "Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish" eest) ning 1996 (autorite kollektiivi liikmena "Eesti keele grammatika" eest).
  • 1995 sai ta Soome teadusseltside Suomalais-Ugrilainen Seura ja Kotikielen Seura väitekirjapreemia.
  • 2016. aastal valiti ta Academia Europaea liikmeks.
  • 2020. aastal pälvis ta Wiedemanni keeleauhinna. [3]

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri