Heliklass, ka helikõrgusklass (inglise keeles pitch class) on muusikas hulk helisid, mis asetsevad ühe või mitme oktavi kaugusel üksteisest. Näiteks kõik C-helid moodustavad omaette heliklassi, kõik D-helid omaette heliklassi jne. Võrdtempereeritud häälestuse puhul on kokku 12 heliklassi. Võrdtempereeritud häälestuses kuuluvad enharmooniliselt identsed helid samasse heliklassi. Nii näiteks Cis kuulub samasse heliklassi kui Des, His samasse kui Deses jne. Lihtsuse huvides kasutatakse heliklasside tähistamiseks enamasti numbernotatsiooni, milles (enamasti) C = 0, Cis/Des = 1, D = 2, Dis/Es = 3, E = 4, F = 5, Fis/Ges = 6, G = 7, Gis/As = 8, A = 9, Ais/B = 10 (ka "A" või "T"), H = 11 (ka "B" või "E"). Heliklassid tõlgendatakse registriliselt määratlematuteks.

Heliklassi mõiste on tulnud kasutusele muusikalise hulgateooria kontekstis, et teha võrdtempereeritud helisüsteemis vahet üksiku heli (pitch) ja sama heli kõiki modulo 12 tuletisi hõlmava heliklassi (pitch class) vahel. Ka klassikalise seriaalse meetodi kontekstis ei räägita kaksteistheliridade puhul mitte üksikute helide, vaid heliklasside seeriatest.


HELIKLASSIDE TABEL
Heliklass Enharmooniline tähtnimetus
0 C (ka His, Deses)
1 Cis, Des (ka Hisis)
2 D (ka Cisis, Eses)
3 Dis, Es (ka Feses)
4 E (ka Disis, Fes)
5 F (ka Eis, Geses)
6 Fis, Ges (ka Eisis)
7 G (ka Fisis, Ases)
8 Gis, As
9 A (ka Gisis, Heses)
10 (t või A) Ais, B (ka Ceses)
11 (e või B) H (ka Aisis, Ces)


Kirjandus

muuda