Asovärvid

Asovärvid on looduses mitteesinevad sünteetilise päritoluga aromaatseid asorühmi (R-N=N-R') sisaldavad värvained, mida kasutatakse muuhulgas toiduainetööstuses. Nimetus tuleneb prantsuskeelsest sõnast azote ('lämmastik').

Tüüpiline asoühend (4-hüdroksüasobenseen).
Monoasovärv metanüülkollane, mida kasutatakse pH-indikaatorina ja isegi ka toiduvärvina, kuid mille kasutamine toidus on Euroopa Liidus keelatud

Ülemäärasel tarbimisel võivad asovärvid ülitundlikel inimestel tekitada tervisehäireid.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.12.2008 määruse nr 1333/2008 kohaselt tuleb Euroopa Liidus alates juulist 2010 toidule, mis sisaldab asovärve E 110, E 104, E 122, E 129, E 102 või E 124, lisada hoiatus "[toiduvärvi(de) nimetus või E-number]: võib avaldada kahjulikku mõju laste aktiivsusele ja tähelepanuvõimele".

Euroopa Liidus, sh Eestis on lubatud kasutada toidus 12 sünteetilist värvainet, sh asovärve. Lubatud värvide nimekiri ja nende maksimaalne lubatud kontsentratsioon muutub vastavalt uutele uurimistulemustele. Asovärvide lubatud sisaldus toidus on 50 mg/kg. Tarbimisel ohutuks tunnistatud kogused on erinevatel asovärvidel 0–12,5 mg kehakaalu kilogrammi kohta päevas.

Mõned Euroopa Liidu riigid on kehtestanud rangemad piirangud. Asovärvide kasutamine on keelatud nt Leedus.

1995–97 viisid Tervisekaitseinspektsioon ja Eesti Põllumajandusülikool läbi uuringu, hindamaks lastel saadavat toiduvärvide kogust. Üldiselt ei ületanud värvidoosid lubatud normi, välja arvatud keelatud värvaine erütrosiin (E 127). Suurimad doosid olid punastel värvainetel, nt E 124 puhul 71–98% lubatud kogusest.

Vaata kaRedigeeri