Katioon on positiivse elektrilaenguga ioon. Elektriväljas liiguvad katioonid katoodile (negatiivsele elektroodile).

Aatomi või ühendi positiivne elektrilaeng tuleneb normaalsest väiksemast arvust elektronidest ehk elektronide koguarv on väiksem positiivse laenguga prootonite koguarvust. Katioonid tekivad aatomitest või molekulidest elektronide äraandmise või prootonite vastuvõtmise teel.

Katiooni sümbolisse (paremale üles) märgitakse iooni laenguarv ja selle järele plussmärk (ühelaengulise iooni puhul arvu 1 ei kirjutata), näiteks Li+, Ca2+, NH4+.

Vaata ka

muuda