Anioon on negatiivse elektrilaenguga ioon. Elektriväljas liiguvad anioonid anoodile (positiivsele elektroodile).

Aatomi või ühendi negatiivne elektrilaeng tuleneb normaalsest suuremast arvust elektronidest ehk elektronide koguarv ületab positiivse laenguga prootonite koguarvu. Anioonid tekivad aatomitest või molekulidest elektronide vastuvõtmise või prootonite äraandmise teel.

Aniooni sümbolisse (paremale üles) märgitakse iooni laenguarv ja selle järele miinusmärk (ühelaengulise iooni puhul arvu 1 ei kirjutata), näiteks H, O22−, SiO44−.

Vaata ka

muuda