180. Eesti Laskurdiviis

180. Eesti Laskurdiviis oli 1940. aastal moodustatud NSV Liidu Punaarmee 22. Eesti Territoriaalse Laskurkorpuse üksus.

180. Eesti Laskurdiviis
Tegev 1940 – 1941
Riik Flag of the Soviet Union.svg NSV Liit
Flag of the Estonian Soviet Socialist Republic (1940–1953).svg Eesti NSV
Kuuluvus Punaarmee
Balti Erisõjaväeringkond
22. Eesti Territoriaalne Laskurkorpus
Suurus diviis
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad kindralmajor Richard Tomberg

180. Eesti Laskurdiviisi juhtis kindralmajor Richard Tomberg.

Diviisi moodustamineRedigeeri

Pärast Eesti NSV vastuvõtmist NSV Liidu koosseisu liiduvabariigina 6. augustil 1940. aastal, andis 17. augustil 1940 Nõukogude Liidu kaitse rahvakomissar Semjon Timošenko direktiivi nr 0/2/105022, mille kohaselt tuli Eesti sõjavägi reorganiseerida septembri keskpaigaks Punaarmee koosseisus olevateks territoriaalseteks laskurkorpusteks. Diviiside moodustamisel saadeti 180. diviisi peamiselt endiste 1. ja 3. diviisi sõdurid.

Eesti rahvaväest moodustatud 180. Eesti Laskurdiviis kuulus moodustatud 22. Eesti Territoriaalse Laskurkorpuse koosseisu, ühena kahest Eesti laskurdiviisist (180. ja 182. ELD) ja korpuse eriüksustest.


Diviis Teises maailmasõjasRedigeeri

  Pikemalt artiklis 22. Eesti Territoriaalne Laskurkorpus#Korpus sõjategevuses
180. Eesti laskurdiviis, allüksused Asukoht Juhtkond
180. Eesti Laskurdiviis (Põhja diviis)
(Воинская часть № 5504)
komandör kindralmajor Richard Tomberg (-06.1941),
asetäitja polkovnik Ivan Iljitš Missan (3.6.1941-),
sõjakomissar -polgukomissar Ivan/L Jevdokimov
180. Eesti Laskurdiviisi Staap Tallinn staabiülem kindralmajor August Kasekamp
alampolkovnik M.Mihhailovski
Staabi 1. osakond ülema asetäitja Ain Mere (jäi lahingus 28.07.1941 teadmata kadunuks)
Staabi 2. osakond
Staabi 3. osakond (eriosakond)
(В/ч № 5906)
Eriosakonna ülem Rudolf Prants
180. laskurdiviisi sõjaväeprokuratuur
(В/ч № 5686)
Diviisi suurtükiväe ülem kolonel Georg Leets
Diviisi tagalaülem kolonel Johannes Martins
Diviisi sanitaarteenistuse ülem kolonel Oskar Palu
21. laskurpolk (В/ч № 5520) Tallinn, I, II ja III pataljon (Männikul, Laial tänav, Suurtüki tänaval)
moodustati vastavalt vahipataljonist, Scoutspataljonist ja 10. üksikpataljonist[1]
kolonel Verner Trossi, hiljem major G. (I) Tšurmajev, polgu komissar- pataljonikomissar Jefim Samussejev
Pataljoniülemad: major Johannes Tammeväli, kolonelleitnant Aado Lüüs ja major Jaan Soe[2]/pataljonide ülemad kaptenid I. Dubrovski ja Zverinski ja vanemleitnant Tshuhno ja
major J. Soe polgu staabiülem ja kolonelleitnant A. Lüüs polguülema asetäitja majanduse alal
42. laskurpolk (В/ч № 5689) Paide kolonel Vassili Külaots, hiljem polkovnik A. Kozlov, polgu komissar - vanem pataljonikomissar August Pusta, staabiülem major Mihail Mullart. Pataljoni komandör alampolkovnik Oskar Luppe
86. laskurpolk (В/ч № 5849) Tapa kolonel Paul Triik, hiljem kolonelleitnant August Vassil/alampolkovnik F.Lisitski, komissar - pataljonikomissar N.Kovalenko
627. kerge suurtükiväepolk
(В/ч № 5933)
Tamsalu, Väike-Maarja kolonelleitnant Valter Marma/major P.Jurko, pataljonikomissar Zurjumov
629. haubitsa suurtükiväepolk
(В/ч № 5963)
Tapa, Kadrina Karl Aleksander Freimann/ kolonel Rudolf Krupp/komandöri asetäitja kapten Afanassi Lašov (langes lahingus 25.06.1941), staabiülem Moissei Levinson (langes lahingus 08.08.1941 Staraja Russa lähedal)
90. luurepataljon (В/ч № 6028) Nõmme major Arvid Kongas
157. sidepataljon (В/ч № 6086) Tallinn kolonelleitnant Otto Karell (jäi lahingus 08.08.1941 teadmata kadunuks)
33. sapööripataljon (В/ч № 5584) Valdeku-Nõmme
15. tankitõrjedivisjon (В/ч № 5979) Valdeku-Nõmme kapten Valdo Matela
150. õhutõrjedivisjon (В/ч № 6009) Tapa major Harald Lokk
383. autorood (В/ч № 5484)
9. meditsiini-sanitaarpataljon
(В/ч № 5500)
182. keemiakaitserood

ViitedRedigeeri