Seadusandlik Delegatsioon

Seadusandlik Delegatsioon moodustati Eesti Asutava Kogu liikmetest ja tema peale pandi jooksva seadusandluse ülesanded.

Seadusandliku Delegatsiooni esimees oli Eesti Asutava Kogu esimees August Rei.

15. juulil 1919 valiti Seadusandliku Delegatsiooni liikmeteks:

Delegatsioon pidas 16. juulist 1919 kuni 1. detsembrini 1920, 86 koosolekut.