Otepää Gümnaasium

(Ümber suunatud leheküljelt Otepää Keskkool)

Otepää Gümnaasium on üldhariduskool Valga maakonnas Otepääl. See oli esimene eestikeelne maagümnaasium, mis alustas tegevust 3. oktoobril 1907 progümnaasiumina.

Otepää Gümnaasium
Otepää Gümnaasiumi hooned
Asutatud 03.10.1907
Kooli tüüp põhikool ja gümnaasium
Direktor Maire Murumaa
Klassikomplekte 24
Linn Otepää
Maakond Valga maakond
Vald Otepää vald
Asula Otepää linn
Aadress Koolitare 5
Deviis Otepää Gümnaasium kingib võtme tulevikku
Koduleht Otepää Gümnaasiumi koduleht
Nuustaku progümnaasiumi hoone aadressil Koolitare 7. Tänapäeval tegutseb majas Otepää Muusikakool, muuseum ja kunstikodu.

Ajalugu muuda

Rahvahariduse algus Otepää piirkonnas muuda

Esimesed teated kooli olemasolust Otepääl pärinevad aastast 1686, kui Forseliuse seminari kasvandik Otepääle talurahvakooli asutas. 1688. aastal lõpetas Otepääl kooli juba 31 last. 1808. aasta sügisel asutati Otepää köstrikooli asemele teise astme talurahvakool kihelkonnakooli nime all, mis töötas kolmeklassilisena: 4., 5. ja 6. klass. Esimene koolmeister oli seal K. H. Moritz. Märkimisväärne areng Otepää kihelkonna koolide arengus toimus aastatel 1872–1880, mil Otepää pastorina töötas esimene eesti soost kirikuõpetaja Jakob Hurt. Hurda eestvõttel ehitati 1879. aastal uus koolimaja. 1883. aasta sügisel asus Otepää kihelkonnakooli koolmeistri kohale Jakob Pärn, kes jäi sellele tööle 25 aastaks ning jätkas ka kirjanduslikku tegevust. Otepää kihelkonnakooli tegevus lõppes ametlikult 1923/1924. õppeaastaga. 1924. aasta sügisest sai koolist Vana-Otepää Kõrgem Algkool (1.–7. klass). Samal ajal kihelkonnakooliga tegutsesid piirkonnas Nüpli vallakool, Pilkuse vallakool, Kastolatsi vallakool. Nuustaku alevikus tegutsesid eri nimede all õigeusu kool, Nuustaku aleviku kool ning ühe- ja kaheklassiline ministeeriumikool ja erakoolid.[1]

Eestikeelse progümnaasiumi loomine muuda

1905. aasta revolutsiooni järel välja antud seadus lubas asutada erakoole, kus õppekeeleks on kohalik keel. Need koolid ei saanud kroonukoolide õigusi ja riiklikku toetust. Et lubatud koolid saaksid eksisteerida, tuli asutada haridusseltse, kes koole majanduslikult toetaksid. Nuustaku karskusseltsi Edasi juhi Gustav Wulffi eestvedamisel asutati 1906. aastal Nuustaku Kooliselts, mille esimeheks valiti Gustav Wulff.

3. oktoobril 1907 alustas tegevust Nuustaku Kooliseltsi teise järgu eraprogümnaasium. Tegevust alustati üüripinnal 42 õpilasega ja 2 õpetajaga. Igal järgmisel aastal lisati üks klass, kuni 1910/1911. õppeaastal oli kool kujunenud täielikuks progümnaasiumiks (3 ettevalmistusklassi ja 4 põhiklassi, seega kokku 7 klassi). Õppekeel oli eesti keel, välja arvatud vene keele ja Venemaa ajaloo aines, mida õpetas venelanna, kes eesti keelt ei osanud. Õppemaksu määras selts võimalikult madala, et see kellelegi raskusi ei valmistaks. Ettevalmistusklassides oli õppemaks 15 rubla aastas. Vanemates klassides õppemaks järk-järgult tõusis, ulatudes 4. klassis 40 rublani aastas. Kehvemate perede lastel vähendati õppemaksu kuni sellest täieliku vabastamiseni. 1909. aastal valmis Nuustaku alevi ja ümberkaudsete elanike ühise töö tulemusena progümnaasiumi hoone (tänapäeval tegutseb selles majas Otepää Muusikakool).[2]

Progümnaasiumist täielikuks gümnaasiumiks muuda

1919. aasta juulis saadi luba gümnaasiumiklasside järkjärguliseks avamiseks ning 1919/1920. õppeaastast avati kõrgemad (5.–8.) ja paralleelklassid.

Kooli nimed ja tähtsündmused muuda

 • 1907 Nuustaku Kooliseltsi II järgu erakool (Nuustaku Progümnaasium).
 • 1909 valmis progümnaasiumi hoone.
 • 1919 Nuustaku Kooli ja Hariduse Seltsi Keskkool.
 • 1922 Otepää Hariduse Seltsi Reaalgümnaasium.
 • 1923 moodustati gümnaasiumi juurde humanitaar- ja reaalharu.
 • 1924 lõpetas Otepää Eragümnaasiumi I lend (12 õpilast), likvideeriti majanduslikel põhjustel reaalharu, kool töötas edasi humanitaargümnaasiumina.
 • 1926 Otepää Haridusseltsi õigustega Eraühishumanitaargümnaasium.
 • 1933 Otepää Eragümnaasium (riigi majandusraskuste ja õpilaste vähesuse tõttu riik ei finantseerinud, kool arvati välja avalike keskkoolide võrgust, haridusselts pidas kooli oma jõududega edasi).
 • 1936 majanduslikel põhjustel jäid tegutsema ainult keskastme klassid (7.–9. õppeaasta).
 • 1937 Otepää Eraprogümnaasium (5.–9. õppeaasta).
 • 1938 Otepää Gümnaasium, mida hakati taasavama järk-järgult.
 • 1940–1941 Otepää Keskkool (Otepää linna üldhariduslik täienduskool).
 • 1941–1944 Otepää Gümnaasium.
 • 1944–1997 Otepää Keskkool: 24. novembril 1944 ühendati keskkooliga ka algkool, mis enne 1944. aasta põlengut tegutses omaette hoones.
 • 1961 valmis keskkooli uus õppehoone.
 • 1997 Otepää Gümnaasium.
 • 2000 valmis algklasside õppekorpus.
 • 2004 avati spordihoone.
 • 2010 avati renoveeritud põhikorpus.[3]

Direktorid muuda

Otepää Gümnaasium muuda

Otepää Gümnaasiumi moto on "Võti tulevikku!". [5]

Sümboolika muuda

Koolil on sümboolikana oma logo, hümn, müts ja sõrmus.[5]

Lipp – pärineb aastast 1997. Mastilipuna kaunistab kooliõue alates 3. oktoobrist 2012.[6]

Sõrmus – valmistatud hõbedast, sellel on kujutatud Otepää vapi karu, keskmes OG logo. Vasakul on tammeleht, mis sümboliseerib tugevust, ajaloolist mälu, vaimujõudu ning järjepidevust.[6]

 
Otepää Gümnaasiumi koolisõrmus

Müts – taastati 2007. aastal kooli 100. aastapäevaks, eeskujuks võeti Teise maailmasõja eelne koolimüts.[7] Otepää Gümnaasiumi koolimütsi põhitoonid on must ja rukkilillesinine. Must sümboliseerib meie kandi viljakat mullapinda, aga ka hariduspõllu künnivagusid, mida siinkandis on küntud juba aastasadu. Mütsi kandja peab tajuma ka Eestimaa musta minevikku, millesse on panuse andnud ajalootormid, sõjad, okupatsioonid. Rukkilillesinine sümboliseerib meie rahvuslille, mis uhkelt õõtsub ka kõige kõvemas tormis selles samas mullapinnas, mille üle kumab lootusesinine taevas. Otepää Gümnaasiumi mütsi värvides peegeldub osaliselt ka Eesti lipp – on ju see trikoloor 1884. aastal pühitsetud just Otepääl. Kuna tegemist on ajaloolise mütsiga, milles valget värvi ei leidunud, jätkab kool traditsioonilise kahe mütsivärviga.[8]

 
Otepää Gümnaasiumi koolimüts

Hümn – koolil on hümn alates 2002. aastast. Sõnade autor on Ly Kuningas, meloodia autor Toomas Voll.

Moodulõpe muuda

2014. aastal sündis moodulitel põhinev õppekava. Gümnasistid saavad võimaluse 1/4 oma õpingutest ise kokku panna. Valida on saanud järgmisi mooduleid: meedia, majandus, loovus, turism, liikumine ja tervis, tehnoloogia, loodus, humanitaar, riik ja ühiskond. Moodulitel põhinev õppekorraldus on pakkunud huvitavaid õppekäike erinevatesse laboritesse, stuudiotesse, suur- ja väikeettevõtetesse, kirjastustesse, parlamenti, metsa ja maale ja mujale. Korraldatud on arvukalt üritusi, mida on kajastanud kooliraadio ja koolitelevisioon.[9]

Koolimeedia muuda

Alates 2006. aastast tegutseb Otepää Gümnaasiumis meediaklass, kuhu kuuluvad gümnasistid, kes on otsustanud meediaõpetuse kasuks. Valida saab raadio, kirjutava pressi ja televisiooni vahel. 2011. aastal alustas tegevust OGTV ehk Otepää Gümnaasiumi televisioon. 2012. aasta vabariiklikul koolimeediakonkursil sai OGTV II koha. Erinevatel aegadel on koolileht kandnud nimesid Otu ja Otu Tungal, on ilmunud eraldi lehena või Otepää Teataja haridusliku vahelehena. Vabariiklikel koolimeedia konkurssidel on pälvinud ajaleht korduvalt kõrgeid kohti.

Regulaarselt tegutseb kooliraadio, mis igal nädalal edastab uudiseid saates "Nädalakaja" ning vastavalt tähtpäevadele erisaateid. Vabariiklikel meediakonkurssidel on osaletud alates 2007. aastast ning saadud korduvalt auhindu.[10]

VeniVidiVici õpilasvahetus muuda

Otepää Gümnaasiumi õpilased algatasid 2012. aastal Eesti-sisese õpilasvahetuse VeniVidiVici 7.–12. klassi noortele.[1]

Kooli vilistlasi muuda

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. Heino Mägi, Otepää 2006, Otepää Rahvakoolist Nuustaku Progümnaasiumini.
 2. Heino Mägi ja Heivi Truu (koostajad), Otepää 2007, Saja aasta koolikillud. Otepää Gümnaasium 1907-2007
 3. 03.10.2017, Otepää Gümnaasiumi 110. sünnipäeva erileht
 4. 1103. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 261., Riigi Teataja, nr. 108, 23 august 1940
 5. 5,0 5,1 Otepää Gümnaasium arengukava aastateks 2015-2019
 6. 6,0 6,1 28.09.2012, Otepää Teataja erinumber. Otepää Gümnaasium 105
 7. Otepää Teataja erinumber. Otepää Gümnaasium 105.
 8. 09.03.2010, Otepää Gümnaasiumi koolimütsi statuut
 9. Otepää 2017, Otepää Gümnaasium 110. Viie aasta koolikillud
 10. Otepää 2012, Otepää Gümnaasium 105. Viie aasta koolikillud

Välislingid muuda