Forseliuse seminar

Forseliuse seminar rajati Bengt Gottfried Forseliuse poolt 1684. aastal Tartu lähedale Piiskopi mõisa. Eesti haridusajaloos olulist tähtsust omavas seminaris õpetati:

  • lugemist
  • kirjutamist
  • rehkendamist
  • laulmist
Forseliuse seminari mälestuskivi Forseliuse pargis Tartus.

Forseliusel koolitas Tartus kahe talve jooksul, 1684/85 ja 1685/86 160 poissi, õppetöös abistasid teda Bengt Adamson ja Jõesuu Toomas[1]. Bengt Adamson tegutses hiljem koolmeistrina Sangastes[2]

1686. aastal viis Forselius Ignatsi Jaagu ühes Pakri Hansu Jüriga Rootsimaale ja pääses nendega Eestimaa piiskopi Johann Heinrich Gerthi toetusel kuningas Karl XI ette, kes laskis poisse eksamineerida lugemises, laulmises ja katekismuses. Kuningas jäi poiste teadmistega rahule, annetas kummalegi kuldraha ja käskis Forseliust oma tegevust jätkata.

Seminar suleti pärast Forseliuse surma 1688. aastal. Uuemate uurimuste põhjal lõpetas kool tegevuse juba 1686. aastal[3].

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Aivar Põldvee, UUSTALU BENGT - IGNATSI JAAGU ÕPETAJA, Eesti kool — juured ja tänapäev. Konverentsi ettekanded, 28-29. august 1998, Tartu 2000
  2. Aivar Põldvee, Lisandusi koolmeister Bengt Adamsoni eluloole, Haridus 2/2010
  3. Aivar Põldvee, Talurahvakoolid Eesti- ja Liivimaal 17. sajandi viimasel veerandil, Eesti Ajalooarhiivi toimetised nr 8, 2002, lk 81-155

Kirjandus muuda