Ava peamenüü
Edgar Savisaar, Mikk Titma, Tiit Made ja Siim Kallas 1988. aastal ETV saates seoses Isemajandava Eesti ettepanekuga. Harald Leppiksoni foto.

Mikk Titma (sündinud 2. novembril 1939 Tallinnas) on eesti sotsioloog. Lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1963. aastal. Ta on juhtinud longituuduuringuid "Teed ja rajad" alates 1966. aastast ning "Põlvkonna eluteed" alates 1982. aastast. Töötas aastatel 1963–1975 Tartu Ülikooli õppejõuna. Aastatel 1975–1989 oli ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi sektorijuhataja.

Novembrist 1988 märtsini 1990 tegutses Vaino Väljase meeskonnas EKP Keskkomitee ideoloogiasekretärina. Aastatel 1990–1991 oli Eesti NSV Ülemnõukogu saadik.

Titma oli ka koos Siim Kallase, Tiit Made ja Edgar Savisaarega üks projektile Isemajandav Eesti allakirjutanutest.

Pärast Eesti Vabariigi taastamist asus ta tööle Stanfordi Ülikoolis, kuid valiti samas ka 1998. aastal Tartu Ülikooli sotsioloogia osakonna professoriks, kus töötas (aeg-ajalt Ameerikast kohale lennates) kuni 2005. aastani.

2005. aastal jätkas ta lisaks Stanfordi teaduri ametikohale tööd ka Tartu Ülikoolis erakorralise teadurina, kelle peamiseks uurimisteemaks on sotsiaalne mobiilsus. Tema suurimaks panuseks Eesti sotsioloogiasse võib pidada longituuduuringute läbiviimist.

Mikk Titma on alates 2010. aastast abielus Stanfordi Ülikooli sotsioloogia emeriitprofessor Nancy Tumaga.

PublikatsiooneRedigeeri

 • Rosimannus, Rain; Titma, Mikk (2004) "Estonia" in Public Opinion and Polling Around the World. Geer, J.G. (toimetaja) Public Opinion and Polling Around the World: A Historical Encyclopedia, 2, lk. 570 – 576. Santa Barbara: ABC-CLIO.
 • Saar, Ellu; Titma, Mikk; Kenkmann, Paul (1994). Estonian Sociology: The Emergence of an Empirical Tradition. Väljaandes: Mike Forrest Keen; Janusz Mucha (toimetajad), Eastern Europe in transformation: the impact on sociology. Westport: Greenwood Press, lk. 157–162.
 • Titma, M. (toimetaja). (1999). Kolmekümneaastaste põlvkonna sotsiaalne portree. Tartu Ülikool: Teaduste Akadeemia Kirjastus.
 • Titma, Mikk.; Tuma, Nancy Brandon (2000). Modern Russia. Boston: McGraw-Hill.
 • Titma, Mikk (2002). "Sociology: Estonia." Max Kaase, Vera Sparschuh, Agnieszka Wenniger (toimetajad.), Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989 2001). Budapest: Social Science Information Center/IZ/Collegium, lk. 425–436. Mikko Lagerspetzi arvustus
 • Titma, M. (toimetaja). (2001). Sõjajärgse põlvkonna elutee ja seda kujundanud faktorid. Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • Titma, Mikk,; Ainsaar, Mare; Tooding, Liina-Mai; Aas, Kadri; Põder, Anne; Roots, Ave; Rämmer, Andu (2002). 30- ja 50- aastaste põlvkonnad uue aastatuhande künnisel Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • Titma, Mikk; Kenkmann, Paul; Saar, Ellu; Uueküla, Jaak (1990). Ühe põlvkonna elutee. Tallinn: Olion.
 • Titma, Mikk.; Silver, Brian. D.; Anderson, Barbara A. (toimetajad). (1996). Estonia’s Transition from State Socialism: Nationalities and Society on the Eve of Independence. Part I. Historical Context and Survey Design. Special Issue of International Journal of Sociology 26 (1).
 • Titma, Mikk.; Silver, Brian. D.; Anderson, Barbara A. (toimetajad). (1996). Estonia’s Transition from State Socialism: Nationalities and Society on the Eve of Independence. Part II. Political Attitudes and Behavior. Special Issue of International Journal of Sociology 26 (2).
 • Titma, Mikk.; Silver, Brian. D.; Anderson, Barbara A. (toimetajad). (1996). Estonia’s Transition from State Socialism: Nationalities and Society on the Eve of Independence. Part III. Social and Economic Life. Special Issue of International Journal of Sociology 26 (3).
 • Titma, Mikk; Tooding, Liina-Mai; Tuma, Nancy Brandon (2004) Communist Party Members. Incentives and Gains. International Journal of Sociology. Vol. 34, (2), lk.72–99.
 • Titma, Mikk, Tuma, Nancy Brandon; Roosma, Kadi (2003) "Education as a Factor in Intergenerational Mobility in Soviet Society." European Sociological Review 19 (3): lk. 241–255.
 • Titma, Mikk (toimetaja). (1997). Социальное расслоение возрастной когорты: выпускники 80-х в постсоветском пространстве: международный лонгитюдный проект "Пути поколения": третий этап / Институт социологии Российской Академии Наук, Центр социальных исследований по Восточной Европе (Эстония).