Ellu Saar

Ellu Saar (sündinud 8. oktoobril 1955 Tallinnas) on eesti sotsioloog.[1]

EluluguRedigeeri

Ellu Saar on apteekri tütar.[1]

Lõpetas 1973 Loksa Keskkooli, 1978 Tartu Riikliku Ülikooli rakendusmatemaatika erialal, filosoofiakandidaat (rakendussotsioloogia, 1983, Valgevene Riiklik Ülikool), väitekiri "Социалные перемещения молодежи со среднем образованием". Oli 1978–1983 Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi sotsioloogia osakonna nooremteadur, 1984–1987 vanemteadur, 1989–1994 Eesti TA Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi juhtivteadur, 1994–1997 Eesti TA Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (RASI) vanemteadur, 1998– Tallinna Pedagoogikaülikooli (aastast 2005 TLÜ) RASI vanemteadur ja 2005– TLÜ sotsioloogia osakonna professor, 1991–1992 ka Berliinis Max Plancki Haridusuuringute Instituudi külalisteadlane. Peamised loengukursused: sotsiaalne stratifikatsioon, haridussotsioloogia, andmeanalüüsi meetodite kasutamine sotsioloogias, longituuduuringud.[1]

Ta osales 2001 Eesti sotsiaalteadlaste avalikus pöördumises "Kaks Eestit", milles tunti muret Eesti ühiskondliku arengu pärast. [2]

TeadustööRedigeeri

Uurimisvaldkonnad: sotsiaalne stratifikatsioon, haridussotsioloogia, eluteed, tööalane liikumine, elukestev õpe. Osales 1982–1998 longituuduuringus "Ühe põlvkonna eluteed" (uuring hõlmas 16 endise NSV Liidu regiooni) ja aastast 1995 kümnes rahvusvahelises projektis, olles viies Eesti-poolne projektijuht ja Euroopa Liidu 6. raamprogrammi integreeritud projekti Towards of Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System (2005–2010) projektijuht. Olnud aastast 1996 mitme Eesti Teadusfondi ja rahvusvahelise grandi projektijuht või täitja. Aastast 2000 ajakirja European Sociological Review toimetuskolleegiumi liige. Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Liidu liige (aastast 1997), 2001–2004 juhatuse liige, 2001–2005 Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni liige ja aastast 2003 Rahvusvahelise Sotsioloogia Assotsiatsiooni uurimisgrupi RC28 liige. 125 teadustrükist, sh 5 monograafiat.[1]

TunnustusRedigeeri

TeoseidRedigeeri

  • Educational careers in Estonia (kaasautor M. Titma). // International J. Sociol. 26 (1996) 3
  • Transitions to tertiary education in Belarus and the Baltic countries. // European Sociol. Rev. 13 (1997) 2
  • Kas haridusse tasus investeerida? Hariduse selekteerivast ja stratifitseerivast rollist kahe põlvkonna kogemuse alusel (kaasautorid J. Helemäe, R. Vöörmann). Tallinn, 2000
  • Trepist alla ja üles: edukad ja ebaedukad postsotsialistlikus Eestis. Tallinn, 2002
  • New entrants on the Estonian labour markets: a comparision with the EU countries. // European Societies 7 (2005) 4
  • Employment careers of men in Estonia (kaasautor J. Helemäe). // Globalization, Uncertainty and Men's Careers. An International Comparision. Cheltenham, UK, 2006
  • Late careers and career exits in Estonia (kaasautor K. Täht). // Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. London, 2006.

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
  2. Pöördumine Postimehes.

KirjandusRedigeeri

VälislingidRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.