See artikkel räägib uurimistoetusest; USA Colorado linna kohta vaata artiklit Grant (Colorado)

Grant ehk uurimistoetus (inglise keeles research grant, research funding) on teadlasele, uurimisrühmale või teadus- ja arendusasutusele tavaliselt konkursi korras antav rahaline toetus uurimisprojekti elluviimiseks.

Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemis on perioodil 2012–2020 kahte tüüpi uurimistoetusi:

Institutsionaalne uurimistoetus (institutional research funding) on teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku infrastruktuuri ajakohastamiseks, täiendamiseks ning ülalpidamiseks eraldatav toetus.

Personaalne uurimistoetus (personal research funding) on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks ja järeldoktori teadustöö toetamiseks eraldatav toetus. Personaalse uurimistoetuse üldmõiste alla kuulub eri liike grante.

Uurimistoetuste väljaandmist korraldavad üldjuhul selleks spetsiaalselt loodud riigisisesed või rahvusvahelised teadust rahastavad organisatsioonid. Eestis oli aastail 1990–2011 peamiseks teadust rahastavaks organisatsiooniks Eesti Teadusfond, mis andis välja Eesti Teadusfondi grante. Alates 2012. aastast korraldab institutsionaalsete ja personaalsete uurimistoetuste väljaandmist Eesti Teadusagentuur.

Euroopa Liidu peamiseks teadust rahastavaks organisatsiooniks on Euroopa Teadusnõukogu.

Välislingid

muuda