Andmeanalüüs (ingl data analysis) sisaldab andmete ülevaatamist (inspecting), puhastamist (cleansing), muutmist (transforming) ja modelleerimist eesmärgiga saada soovitud infot, teha selle põhjal järeldusi ja hõlbustada otsustuste tegemist (supporting decision making)[viide?].

Mõnikord eristatakse (esmast) uurivat andmeanalüüsi (exploratory data analysis) ja kinnitavat andmeanalüüsi (confirmatory data analysis)[1].

Andmeanalüüsil on mitu aspekti ja lähenemist, see hõlmab erinevaid meetodeid erinevatest teadusaladest ja tegevustest.

Intellektuaalne andmeanalüüs on andmeanalüüsi omaette meetod, mis põhineb andmete modelleerimisel ja avastamisel, mitte nende kirjeldamisel. Ärianalüütika (vene k бизнес-аналитика) hõlmab andmeanalüüsi, mis toetub agregatsioonile. Statistilises vaatenurgas mõned inimesed eristavad kirjeldavat statistikat, uurivat andmeanalüüsi ja statistiliste hüpoteeside kontrolli. Uuriv andmeanalüüs tegeleb andmete uute iseloomustuste avastamisega, ja statistiliste hüpoteeside kontroll kinnitab või kummutab (lükkab ümber) olemasolevaid hüpoteese. Prognoosianalüüs keskendub statistiliste või struktuurmodellide kasutamisel ennustamiseks või klassifikatsiooniks, ja tekstianalüüs kasutab statistilisi, lingvistika- ja struktuurmeetodeid info võtmiseks ning klassifitseerimiseks tekstiallikatest, mis kuuluvad mittestruktureeritud andmete hulka. Need on andmeanalüüsi variandid.

Andmete integratsioon on andmeanalüüsi eelkäija, aga andmeanalüüs ise on tihedalt seotud andmete visualiseerimise (vene k. визуализация данных) ja levitamisega. Terminit "andmeanalüüs" kasutatakse mõnikord ka andmete mudeldamise sünonüümina.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. TEA entsüklopeedia 2. köide, 2009.