Mati Muru

eesti raamatukogundustegelane

Mati Muru (4. veebruar 1937 Kunda16. märts 2017) oli eesti raamatukogundustegelane ja õppejõud, aastatel 19692004 Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud.

Haridus muuda

Ametialane tegevus muuda

1963. aastal asus Mati Muru tööle Hiiumaa Rajooniraamatukogu juhatajana, lisaks õpetas Kärdla Keskkoolis 5.–7. klassidele eesti keelt ja kirjandust. 1967. aastal alustas tööd Viljandi Keskraamatukogus laenutaja ja hiljem metoodikuna. Aastatel 19692004 oli M. Muru põhikohaliseks õppejõuks Viljandi Kultuuriakadeemias. Aastani 2007 oli ta Viljandi Kultuuriakadeemias tööl tunniandjana. 1976. aastal sai Mati Muru raamatukogunduse ainekomisjoni esimeheks. Õpetamise kõrvalt tuli hakata planeerima õppeprotsesside juhtimist ja korraldamist.

1977. aasta lõpus viibis M. Muru kaks kuud Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia kateedris täiendõppel. 1980ndate lõpus hakati tema juhtimisel raamatukogunduse õppekavasid muutma kaasaegsemaks ja raamatukogukesksemaks. 1989. aastal nimetati ainekomisjonid ümber ning Mati Murust sai raamatukogunduse kateedri juhataja kuni 1999. aastani. Tema juhtimisel ja eestvedamisel hakkasid eesti raamatukogunduse üliõpilased käima õppereisidel Soome raamatukogudes.

Mati Muru õpetas aastakümnete jooksul järgmisi aineid: raamatukogundus, raamatukogude kogud, fondide ja kataloogide organiseerimine, bibliograafia, indekseerimine ja tööpraktika. Ligi 40 aasta jooksul jõudis ta õpetada ligi 1200 üliõpilast ning oli mitmete lõputööde juhendaja.

Tunnustus muuda

Organisatsiooniline tegevus muuda

Mati Muru oli Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) liige alates aastast 1988.

1988. aastal loodi ERÜ juures Koolituse toimkond, mis hakkas tegelema raamatukogutöötajate haridustaseme tõstmise, kutsehuvide kaitsmise ja raamatukogutöö õiglase väärtustamisega. Rajati täienduskoolituse süsteem ning pandi alus kutsenõuete väljatöötamisele. Mati Muru oli Koolituse toimkonna liige aastatel 19881999. Ta koolitas raamatukoguhoidjaid lugejateeninduse ja kutse-eetika teemadel Tartus ja Tallinnas.

1993. aasta märtsis loodi Kultuuriministeeriumi juurde nõuandva organina koolitusnõukogu, kuhu Mati Muru kuulus aastatel 19931997. Nõukogu tegevuse eesmärk oli ettepanekute väljatöötamine raamatukogunduse ja infoteadusalase koolituse aluste kujundamiseks, raamatukogutöötajate ühtsete kutsenõuete kehtestamiseks ning töötajate haridustaseme tõstmiseks. M. Muru osales kutsenõuete väljatöötamisel eelkõige esimese ja kolmanda mooduli koostamise juures.

Isiklikku muuda

Mati Muru kandis eesti raamatukogunduse traditsioone edasi nii, et neist peetakse lugu ka tänapäeval. Ta oli lisaks õpetamisele tuntud oma kirgliku suhtumise poolest raamatukogundusse, samuti teatakse tema huumorimeelt ja kalamehejutte. Lisaks kirele raamatukogunduse ja kalapüügi vastu kuuluvad Mati Muru hobide hulka veel kulinaaria ja aiandus. Lugemispisiku sai M. Muru oma isalt Hugolt. Lisaks lugemisele huvitus ta ka spordist ja muusikast. Ta mängis Kunda Keskkooli orkestris kontrabassi ja klarnetit, kuigi pole kunagi muusikakoolis õppinud. Tartu ülikoolis eesti filoloogia erialal oli kohustuslik pärast teist kursust valida spetsialiseerumisvaldkond, milleks Muru valis raamatukogunduse. Sellest otsusest sai alguse Mati Muru pikaajaline side raamatukogundusega.

Kirjutised muuda

Mati Muru kirjutas kümneid artikleid ja ülevaateid oma tööst, tegemistest ja arusaamadest raamatukogunduse vallas. Paljud kirjutised on ilmunud erialaajakirjas Raamatukogu.

Tema sulest on ilmunud:

 • Külaraamatukogude sotsialistlik võistlus (1991)
 • Raamatu- ja bibliograafiakuu mõtteid : eesmärgist ja üritustest rajooni raamatukogudes (1966)
 • Meie abimehed kirjanduse leidmisel (1966)
 • Raamatufondide komplekteerimisest. Loengukonspekt (1973)
 • Kõnelevad protokollid : 25 aastat Viljandi Kultuurikooli raamatukogunduse eriala (1977)
 • Viljandi Kultuurikooli osast kaadri ettevalmistamisel vabariigi raamatukogudele (1985)
 • Raamatukogundushariduse tänasest ja homsest päevast Viljandis (1989)
 • Esternatuurist Viljandi Kultuurikolledžis (1992)
 • Tagasi maa soola juurde : vestlus Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse kateedri juhataja M. Muruga (1992)
 • Kultuurikoolist Kolledžiks (1993)
 • Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse eriala 1992. ja 1993. aastal lõpetanute diplomitööd (1993)
 • Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse eriala 1994. aastal lõpetanute diplomitööd (1994)
 • Kutseeksam on raamatukogus töötamise garant (1995)
 • Raamatukoguhoidjate koolitusest Viljandi Kultuurikolledžis (1997)
 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat, 1998. 10 (1999)
 • Pool sajandit keskeriharidust Tallinnas (1952–1960), Viljandis (1960–1991) (2002)
 • Rahvaraamatukogunduse alused: võrguteavik (2004)
 • Mõistus keeldub kutsestandardist aru saamist (2005)
 • Quo vadis, kutsekoolitus? (2005)
 • Mis on meie hariduse sisu? Kus on meie raamatukogustrateegia? (2006)
 • Veel kord kutsekvalifikatsioonist, sest diskussiooni ei sündinud (2006)
 • Kes me siis lõppude lõpuks ikka oleme? (2007)

Kirjandus muuda

 • Austatud Mati Muru! // Raamatukogu. – (1997), nr. 1 – Lk. 41
 • Meie õppisime raamatukogundust Tartu Ülikoolis / koost. M. Kümnik, K. Noodla. Tartu, 1998, 81, (10, 28, 30)
 • Juhanson, J. .Mati Muru sai teenetepreemia : ERÜ andis 2001. aasta teenetepreemia Viljandi Kultuurikolledži kauaaegsele õppejõule // Sakala 2002, 19. märts, lk. 4
 • Vaaro, I. .Mentor Mati Muru : ERÜ teenetepreemia laureaat // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 2001. 13. Tallinn. – (2002) – Lk. 83–84