"Loomade elu" on kõige põhjalikum eesti keeles välja antud zooloogiaalane teatmeteos. See ilmus Tallinnas kirjastuses Valgus 19791987.

1969–1971
 See artikkel räägib eestikeelsest, vene keelest tõlgitud raamatust. Brehmi samanimelise raamatu kohta vaata artiklit Brehms Tierleben

"Loomade elu" on tõlgitud vene keelest: "Жизнь животных", mis on ilmunud Moskva kirjastuses Prosveštšenije kuues köites 19691971.

"Loomade elu" koosneb seitsmest köitest:

  1. köide "Selgrootud 1". Originaali toimetaja NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondentliige Lev Zenkevitš. Ilmus 1969.
  2. köide "Selgrootud 2". Originaali toimetaja Lev Zenkevitš. Ilmus 1969.
  3. köide "Selgrootud 3". Originaali toimetaja Lev Zenkevitš. Ilmus 1969.
  4. köide "Kalad". Originaali toimetaja professor Teodor Rass. Ilmus 1971.
  5. köide "Kahepaiksed ja roomajad". Originaali toimetaja professor Andrei Bannikov. Ilmus 1969.
  6. köide "Linnud". Originaali toimetajad professorid N. Gladkov ja A. Mihhejev. Ilmus 1970.
  7. köide "Imetajad". Originaali toimetajad Sergei Naumov ja Aleksandr Kuzjakin. Ilmus 1971.

Uus venekeelne väljaanne ilmus seitsmes köites 1983–1989.

Tõlkimise käigus on tehtud parandusi ja täpsustusi, mistõttu tõlge on usaldusväärsem originaalist. Samuti on lisatud konkreetselt Eesti kohta käivat materjali.

"Loomade elu" on andnud suure panuse eestikeelsesse zooloogiaterminoloogiasse. Näiteks oli paljudele loomaliikidele vaja tõlkimise käigus eestikeelne nimi välja mõelda.

Sellegipoolest on teos taksonoomiliselt kohati pisut vananenud. Samuti on pisut vananenud käsitlusviis, mis näiteks rõhutab loomade kasulikkust ja kahjulikkust rohkem kui tänapäeval üldiselt kombeks.