Olav Renno (sündinud 26. veebruaril 1932 Tartus) on eesti bioloog, looduskaitsja ja tõlkija.[1]

Elulugu

muuda

Olav Renno on ametniku poeg.[1]

Lõpetas 1950 Viljandi 2. Keskkooli ja 1956 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia erialal; bioloogiakandidaat (1968, TRÜ), väitekiri "Lääne-Eesti mandriosa madal- ja siirdesoode linnustik ning selle muutumine soode melioreerimisel". 1956–1957 NSVL Teaduste Akadeemia Zooloogia Instituudi Rõbatši ornitoloogiajaama vanemlaborant, 1957–1958 Looduskaitse Valitsuse vaneminspektor, 1958–1963 Matsalu Riikliku Looduskaitseala juhataja, 1963–1968 vanemteadur, 1968–1992 Zooloogia ja Botaanika Instituudis: 1968 laborant ja vaneminsener, 1969–1972 nooremteadur, 1972–1992 vanemteadur, aastail 1992–2005 talunik, seejärel tõlkinud raamatuid.[1]

Teadustöö

muuda

Uurimisvaldkond: lindude arvukus ja dünaamika, maastikuline levik, ränded, pesitsusökoloogia, linnukaitse probleemid, Eesti soode, rannikute, saarte ja sisevete haudelinnustik, lindude maastikuseosed, levik, ränne ja varu; kanatõugude tootlikkus ja sobivus taluoludes, lindude uurimise metoodika, Eesti ornitoloogia ajalugu. 1974–1986 Looduseuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooni esimees, 1968–1996 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse komisjoni liige (aastani 1978 teadussekretär), 1970–1992 Lindude Rände Uurimise Balti Komisjoni liige (1974–1992 teadussekretär), Eesti Ornitoloogiaühingu auliige (1992). Koostanud 10 aastakäiku "Looduse kalendrit" ja Eesti haudelindude levikuatlase. Eesti Vabariigi teaduspreemia (1994) (kollektiivi juhina). 155 teadustrükist, 450 aimeartiklit, ka publitsistikat ajalehtedes; tõlkinud 21 raamatut.[1]

Tunnustus

muuda

Teoseid

muuda
  • Matsalu. Tallinn, 1965
  • Külmnokk-luige dünaamikast Eestis 1959–1978. // LUS-i aastaraamat 72, 1988
  • Численность гнездящихся в Эстонии серых журавлей (kaasautor J. Keskpaik). // Сообщ. Прибалт. комиссии по изучению миграции 21 (1989)
  • Eesti linnuatlas. Tallinn, 1993.

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013

Kirjandus

muuda
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.