Jõuväli

Wikimedia täpsustuslehekülg

Jõuväli on füüsikaline väli, mille igas ruumipunktis mõjub proovikehale kindla suuruse ja suunaga jõud (jõuvektor). Jõud oleneb proovikeha asukohast väljas (näiteks kaugusest koordinaatide alguspunktist) ning proovikeha ja mõjuva välja vastastikmõjust.

Proovikeha on idealiseeritud punktikujuline keha, millele väli toimet avaldab, kuid mis ise välja ei mõjuta. Jõuväljas, mille tekitab elektromagnetiline vastastikmõju, on proovikehaks proovilaeng, gravitatsioonivälja korral nimetatakse proovikeha proovimassiks.

Matemaatiliselt on välja poolt proovikehale avaldatav jõud koha vektorfunktsioon, näiteks elektrivälja korral

,

kus on elektrivälja tugevus ja on elektrilaeng.

Kui jõuvälja töö proovikeha ümberpaigutamiseks ei sõltu keha trajektoorist, vaid ainult selle alg- ja lõppasendist, siis on tegemist potentsiaaliväljaga. Niisugust välja saab iseloomustada selles väljas oleva keha potentsiaalse energiaga, kusjuures töö keha ümberpaigutamiseks ühest kohast teise sõltub ainult potentsiaalse energia väärtuste erinevusest nendes punktides.

Potentsiaaliväljas proovikehale mõjuv jõud avaldub potentsiaalse energia gradiendina:

.

Jõuvälju visualiseeritakse (näitlikustatakse) jõujoontega.

Jõuväljade võrdlus
Füüsikaline suurus Gravitatsiooniväli Elektriväli Magnetväli
Väljatugevus Gravitatsioonivälja tugevus
Elektrivälja tugevus
Magnetinduktsioon
Füüsikakonstant Gravitatsioonikonstant Elektriline konstant Magnetiline konstant
Potentsiaal
Jõud Kahe keha vahel:
Kahe laengu vahel:
Energia Kondensaatoris mahtuvusega :

Induktiivpoolis induktiivsusega :

Toime Avaldab jõudu kõigile kehadele vastavalt nende massile; ei põhjusta kehas tõendatavaid muudatusi Avaldab mõju elektrilaenguga kehadele ja osakestele; põhjustab laengute eraldumist või nihet Avaldab jõudu liikuvatele laengukandjatele ja vooluga juhtmetele, magneedib magnetmaterjale

Vaata ka

muuda