Gravitatsioonikonstant

Gravitatsioonikonstant (tähis ) on gravitatsioonijõu tugevust iseloomustav füüsikakonstant. Selle konstandi väärtus:[1]

,

sulgudes on antud mõõtemääramatus: .

Gravitatsioonikonstandi olemus pärineb Isaac Newtoni poolt 1682 avastatud gravitatsiooniseadusest. Viimasest järeldub, et kaks keha tõmbuvad teineteise poole jõuga, mis on võrdeline nende masside ja korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga:

Võrdetegur selles valemis ongi gravitatsioonikonstant. Gravitatsioonikonstant on universaalne ning kehtib kõikide kehade puhul.

Gravitatsioonikonstant näitab jõudu, millega tõmbavad teineteist ühikmassid ühe pikkusühiku kaugusel.

Esimesena mõõdeti gravitatsioonikonstandi väärtus rahuldava täpsusega Henry Cavendishi poolt ja vastavat eksperimenti nimetatakse Cavendishi eksperimendiks.

Viited

muuda