Võrdetegur on suurus, mille lisamisel võrrandisse, kehtib võrdus antud suuruste vahel. Näiteks kvantfüüsika võrrandis on Plancki konstant võrdeteguriks energia () ja sageduse () vahel. Energia ja sagedus on võrdelised suurused.