Võrdetegur

Võrdetegur on suurus, mille lisamisel võrrandisse, kehtib võrdus antud suuruste vahel. Näiteks kvantfüüsika võrrandis on Plancki konstant võrdeteguriks energia () ja sageduse () vahel. Energia ja sagedus on võrdelised suurused.