Võrrand on võrdus, mis sisaldab ühte või mitut muutujat, mida vaadeldakse tundmatute suurustena. Näiteks on võrrandid

3y = 5;

x2 + 2x – 3 = 0.

Võrrandi lahendid on tundmatute suuruste väärtused (kui tundmatuid on üks) või nende n-korteežid (kui tundmatuid on n). Tavaliselt võetakse võrrandit ülesandena leida võrrandi lahendid.

Kui võrrand kui võrdus kehtib tundmatute kõikide väärtuste puhul, siis võrrandit nimetatakse samasuseks. Mõnikord defineeritakse võrrand nii, et samasused jäävad võrrandite seast välja: sellisel juhul ei ole mõtet vaadelda muutujaid tundmatutena.

Võrrandite liike

muuda

Vaata ka

muuda