Muutuja

väärtus, mis võib muutuda, tavaliselt valemi või tehte kontekstis
 See artikkel on matemaatika mõistest. Informaatika mõiste kohta vaata Muutuja (informaatika)

Muutuja on suurus, mis võib olla teatava fikseeritud hulga, nn muutumispiirkonna mistahes element.[1].

Eristatakse sõltumatuid ja sõltuvaid muutujaid. Sõltumatut muutujat nimetatakse argumendiks ja sellest sõltuvat muutujat funktsiooniks.

Muutujat tähistatakse tavaliselt nimetuse või sümboli abil, milleks on tavaliselt mõni tähestiku lõpuosa täht: x, y ja z. Näiteks valemis

f(x) = ax.

Muutumatu muutuja on konstant.

Viited muuda

  1. Ülo Kaasik (2003). Matemaatikaleksikon (3., täiendatud trükk). Tartu: Kirjastus Atlex.