Samasus (matemaatika)

 See artikkel räägib üldisest matemaatilisest mõistest; algebra spetsiifilise mõiste kohta vaata artiklit Samasus (algebra)

Samasuseks nimetatakse matemaatikas tõest arvvõrdust või muutujaid sisaldavat võrdust, mis osutub tõeseks muutujate kõigi lubatud väärtuste korral.